skip to Main Content

ASIAKKAAT

Pitkäaikaista kumppanuutta

Yhteistyö

Atostekin ja PSHP:n yhteistyö alkoi jo viime vuosikymmenellä. Vuosien
varrella asiantuntijamme ovat auttaneet mm. XDS/VNA-yleisarkiston
suunnittelussa, PACS-järjestelmän hankinnassa sekä palvelukeskuksen
järjestelmien arkkitehtuurisuunnittelussa sekä
järjestelmäintegraatioissa ja datan migraatioissa. Atostek on myös
PSHP:n puitesopimustoimittaja integraatioiden toteutuksessa.

Hyödyt asiakkaalle

Atostekin avulla mm. vanhat PACS-järjestelmät saatiin korvattua uudella
ja uusi järjestelmä integroitua alueelliseen XDS-arkistoon.
Epäyhteensopivuuksista huolimatta tietojen migraatio vanhoista
järjestelmistä uuteen saatiin vietyä läpi. PSHP saa Atostekista saman
katon alta vankan toimialaosaamisen, hankintaosaamisen, terveydenhuollon
järjestelmäarkkitehtuurien tuntemuksen ja integraatioiden
toteutustaidon. Toimeksiannot viedään läpi Atostekille ominaisella
sitkeällä peräänantamattomuudella ja ongelmanratkaisutaidolla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) on yksi maamme suurimmista
terveydenhuollon palveluiden tuottajista. Vuosittain piirin
vuodeosastoilla hoidetaan 75.000 ja poliklinikoilla 370.000 potilasta.

Haluatko kuulla lisää asiakastarinoitamme?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!