skip to Main Content

Atostek Oy

Arvonnan säännöt

Leffalippuarvonta on päättynyt 15.12.2022. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti.

 

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

Arvonnan järjestäjä, myöhemmin ”Järjestäjä”:
Atostek Oy
Hermiankatu 3 A, 33720 Tampere
Y-tunnus: 1571997-4
+358 45 113 0300

Sääntösivu päivitetty viimeksi 7.11.2022.

Kuka ja kuinka arvontaan voi osallistua

Arvontaan osallistutaan osoitteessa atostek.com/atte täyttämällä Testaa talenttisi -testin jälkeen saatavan yhteystietolomakkeen ja valitsemalla siitä ruudun ”osallistun arvontaan” 7.11.-15.12.2022 välisenä aikana.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Atostek Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Muut arvonnan ehdot ja voittajalle ilmoittaminen

Arvonta suoritetaan arvonnan viimeisestä osallistumispäivästä seuraavan viiden arkityöpäivän kuluessa.

Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin. Arvonnan palkinnon arvo ilmoitetaan arvonnan ilmoituksen yhteydessä.

Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.

Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla tai sosiaalisen median tileillä.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.