skip to Main Content

Atostek Oy

Tietosuojaseloste

Tämä on Atostek Oy:n tietosuojaseloste seuraavista henkilörekistereistä: työnhakijoiden tiedot, verkkosivuilla vierailleiden tiedot sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tiedot.

Jos etsit tietosuojaselostetta Findata-projektiin liittyen, paina tästä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on:

Atostek Oy
Hermiankatu 3 A
33720 Tampere
Y-tunnus: 1571997-4

Atostekin käsittelemiä henkilötietoja koskevat kysymykset ja pyynnöt voit lähettää osoitteeseen tietosuoja at atostek piste com.

Henkilörekisterit ja niiden sisältämät tiedot

Rekisteri: Työnhakijoiden tiedot

Työnhakijoiden lähettäessä Atostekille työhakemuksensa tiedot tallentuvat henkilörekisteriin. Näitä tietoja käytetään Atostekin rekrytoinnissa.

Työnhakijoista tallennetaan henkilöstä työnhakuprosessin kannalta oleelliset tiedot, jotka ovat mm. hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot jne), koulutus- ja työhistoria, haettua työtehtävää koskevat tiedot ja muut hakijan antamat tiedot.

Atostek käyttää työhakemusten käsittelyyn Recruitee-palvelua, joka säilöö työnhakijoiden tiedot. Tiedot tallennetaan EU-alueelle eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen käsittely perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen työsopimusta edellyttävien toimenpiteiden tekemiseksi ja Atostekin oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Rekisteri: verkkosivuilla vierailleiden tiedot

Atostek kerää verkkosivuillaan vierailleista henkilöistä analytiikkatietoa parantaakseen viestintäänsä ja seurakseen markkinoinnin onnistumista. Analytiikkatietojen keruu perustuu evästeisiin. Evästeet ovat verkkoselailun yhteydessä tietokoneen selaimeen tallentuvia tietoja, joiden avulla voidaan mm. yksilöidä ja seurata kyseisen selaimen käyttäjää tämän vieraillessa Atostekin sivustolla ja toteuttaa kohdennettua markkinointia muilla sivustoilla.

Käytämme verkkosivuillamme evästeiden ja vierailijatietojen käsittelyyn seuraavia palveluita:

  • Google Analytics
  • HubSpot
  • Mailchimp
  • Leadfeeder

Mikäli verkkosivuston vierailija sallii evästeiden käytön, teknisellä tunnisteella yksilöityjä vierailutietoja voidaan käsitellä edellä mainituissa palveluissa. Mikäli vierailija luovuttaa vierailunsa aikana myös varsinaisia henkilötietojaan (esimerkiksi sähköpostiosoitteen), myös näitä henkilötietoja voidaan tallettaa ja käsitellä edellä mainituissa palveluissa.

Rekisteri: Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tiedot

Atostekin asiakkaista ja yhteistyökumppaneista kerätään tietoa henkilörekisteriin. Tätä henkilörekisteriä käytetään osapuolten liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteistyösuhteiden ylläpitoon. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuvaa tiedottamista ja markkinointia. Kaikissa sähköpostitse lähettämissämme viesteissä on mahdollisuus poistua markkinointilistalta.

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyistä henkilöstä henkilön perustiedot (nimi, yhteystiedot jne) sekä asema yrityksessä. Tiedot kerätään yhteistyön puitteissa esimerkiksi olemassaolevista hankkeista, myynti- ja markkinointitilanteissa tai niitä suunniteltaessa, sekä verkkosivuston kävijöiltä näiden itse luovuttaessa tietojaan esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Näiden tietojen käsittely perustuu Atostekin oikeutetun edun toteuttamiseen.

Tietojen säilytysaika ja suojaus

Rekistereihin tallennettuja tietoja säilytetään vain niin pitkään kuin lainsäädäntö sallii ja se on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty.

Tiedot suojataan tarkoituksenmukaisin toimenpitein siten, että tietoihin on pääsy vain Atostekin valtuuttamilla henkilöillä.

Rekisteröityjen oikeudet

Lainsäädäntö takaa rekisteröidyille tiettyjä oikeuksia. Näitä oikeuksia ovat mm. oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa, pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista ja tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista.

Tietosuojaselosteen uusin versio ja muutokset

Tietosuojaselosteen uusin versio löytyy tältä verkkosivulta. Päivitämme selostetta tarpeen mukaan esimerkiksi lainsäädännön ja toimintamme niin vaatiessa.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 8.12.2022.