skip to Main Content

ASIAKKAAT

Yhteistyössä menestykseen

Asiakkaamme ovat innovatiivisia yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Me Atostekilla autamme heitä digitalisaatiossa, tuotekehityksessä ja uusimman tekniikan hyödyntämisessä. Kun asiakkaamme menestyvät, me menestymme.

Teemme paljon täysin luottamuksellista tuotekehitykseen liittyvää yhteistyötä. Alla joitakin asiakkaita ja referenssitarinoita, joista voimme kertoa julkisesti.

Rocla

Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja, automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaaren aikaisia kokonaispalveluita. Roclan ja Atostekin yhdessä kehittämän reittien optimointijärjestelmän ansiosta automaattitrukkijärjestelmän kuljetuskapasiteetti kasvoi jopa 38 %.

ABB

Atostekin toteuttama ohjelmisto varmistaa ja tukee taajuusmuuttajan kokoonpanotyötä kriittisessä vaiheessa. Tekoälysovellus seuraa videokameran avulla etenemistä ja varmistaa, että työ kootaan asiakastilauksen ja työohjeen mukaisesti sekä antaa välittömän visuaalisen palautteen kokoonpanotyöntekijälle.

Kalmar

Automatisoinnin avulla konttiterminaalin toimintavarmuus lisääntyi ja toiminnasta tuli paremmin ennakoitavaa. Vahingot koneille ja laitteille vähenivät ja toiminta tehostui.

Lassila & Tikanoja

Atostek toteutti sovelluksen, jolla ajoneuvojen paikkatietodatasta sekä jäteastioiden sijaintitiedoista laskettiin jäteastiakohtaiset tyhjennysajat. Tarkasti arvioidut jäteastioiden tyhjennysajat auttoivat Lassila & Tikanojaa tehostamaan jätteenkeräystä.

Revenio

Pienten lasten astmatutkimukset helpottuvat Revenion Ventica -tuotteen avulla. Atostekin avulla astmantutkimuslaitteen prototyypistä kehitettiin myytävä tuote.

Destia

Tienpinnan vaurioiden tunnistus nopeutui huomattavasti kehittämämme konenäkösovelluksen avulla. Vaurioiden automaattisen mittauksen tarkkuus kasvoi ja virheiden määrä väheni.

Traffic Management Finland Group

Tieliikenteen ohjauksen uuden järjestelmän (T-LOIK) IT-rakennuttaminen. Monivuotinen monitoimittajahanke toteutetaan vaiheittain IT-rakennuttajakonsulttien avulla. Hanke alkoi Liikenneviraston aikana ja jatkuu nyt Traffic Management Finland Groupiin kuuluvan ITM Finlandin kanssa.

TRB-Raise Borers

Atostekin kehittämä poralaitteen uusi käyttöliittymä nousi TRB-Raise Borersin myyntivaltiksi. Turvallisempi ja helpompi poraus uuden käyttöliittymän avulla.

Novasano

Atostekin kokenut tuotekehitystiimi aloitti tietoturvallisten sovellusten kehittämisen terveydenhuollon sovelluksiin ja muodosti samalla mallin Novasanon oman tuotekehityksen prosesseille Suomessa.

Palodex Group

Atostek on toiminut Palodexin tuotekehityskumppanina yli 15 vuoden ajan. Atostekin suunnittelema ja toteuttama hampaiden ja leuan alueen kuvantamisohjelmisto CliniView helpottaa monipuolisilla ominaisuuksillaan hammaslääkäreiden työtä.

Pixact

Atostek toteutti tiedonkeruun Pixactin kameroita ohjaavasta järjestelmästä ja tietokoneista, sekä web-käyttöliittymän laitteistojen tilan ja niiden antamien hälytysten seurantaan.

Turun PET-keskus

Atostek on digitalisoinut Turun PET-keskuksen toimintaa vuodesta 2003 alkaen. Pitkäjänteinen työ on mahdollistanut mm. kiireellisten tutkimusten läpimenoajan merkittävän lyhentämisen.

PSHP

Atostek on auttanut Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä mm. haastavissa järjestelmähankinnoissa ja integraatioissa. Yhteistyö on jatkunut jo kahdella vuosikymmenellä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten olemme auttaneet asiakkaitamme menestymään?
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.