skip to Main Content

ASIAKKAAT

Yhteistyössä menestykseen

Asiakkaamme ovat innovatiivisia yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Me Atostekilla autamme heitä digitalisaatiossa, tuotekehityksessä ja uusimman tekniikan hyödyntämisessä. Kun asiakkaamme menestyvät, me menestymme.

Teemme paljon täysin luottamuksellista tuotekehitykseen liittyvää yhteistyötä. Alla joitakin asiakkaita ja referenssitarinoita, joista voimme kertoa julkisesti.

Kalmar

Kalmar

Atostekin asiantuntemus on auttanut rakentamaan Kalmar One -automaatiojärjestelmän keskeisiä ohjelmistoja ja algoritmeja. Pitkäaikaisen yhteistyön aikana Atostek on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa muun muassa robottiajoneuvojen reititystä, konttilogistiikan reaaliaikaista suunnittelua sekä robottien sisäisiä ohjelmistoja.

Revenio

Revenio

Pienten lasten astmatutkimukset helpottuvat Revenion Ventica -tuotteen avulla. Atostekin avulla astmantutkimuslaitteen prototyypistä kehitettiin myytävä tuote.

Fintraffic

Fintraffic

Tieliikenteen ohjauksen uuden järjestelmän (T-LOIK) IT-rakennuttaminen. Monivuotinen monitoimittajahanke toteutetaan vaiheittain IT-rakennuttajakonsulttien avulla. Hanke alkoi Liikenneviraston aikana ja jatkuu nyt Fintrafficin kanssa.

ABB

ABB

Atostekin toteuttama ohjelmisto varmistaa ja tukee taajuusmuuttajan kokoonpanotyötä kriittisessä vaiheessa. Tekoälysovellus seuraa videokameran avulla etenemistä ja varmistaa, että työ kootaan asiakastilauksen ja työohjeen mukaisesti sekä antaa välittömän visuaalisen palautteen kokoonpanotyöntekijälle.

Turun PET-keskus

Turun PET-keskus

Atostek on digitalisoinut Turun PET-keskuksen toimintaa vuodesta 2003 alkaen. Pitkäjänteinen työ on mahdollistanut mm. kiireellisten tutkimusten läpimenoajan merkittävän lyhentämisen.

Cavitar

Cavitar

Cavitar on suomalainen yritys, joka tarjoaa laservalaisu- ja hitsauskamerajärjestelmiä teollisuuden käyttöön. Cavitar halusi mahdollistaa järjestelmänsä etäkäytön, jonka seurauksena oli panostettava myös hitsauskamerajärjestelmän tietoturvaan. Tätä varten Atostek kehitti Linux-pohjaisen ratkaisun.

Mitsubishi Logisnext Europe

Mitsubishi Logisnext Europe

MLE:n ja Atostekin yhdessä kehittämä automaatiojärjestelmä tuo älykkyyttä koneparvien ohjaukseen. Reittien optimointijärjestelmän ansiosta automaattitrukkien kuljetuskapasiteetti kasvoi 38 %.

Destia

Destia

Tienpinnan vaurioiden tunnistus nopeutui huomattavasti kehittämämme konenäkösovelluksen avulla. Vaurioiden automaattisen mittauksen tarkkuus kasvoi ja virheiden määrä väheni.

Pirha

Pirha

Atostek on auttanut Pirkanmaan hyvinvointialuetta mm. haastavissa järjestelmähankinnoissa ja integraatioissa. Yhteistyö on jatkunut jo kahdella vuosikymmenellä.

Mehiläinen

Mehiläinen

Mehiläinen oli mukana varmistamassa suositun Slush-tapahtuman terveysturvallisuutta – EU-koronatodistusten tulostaminen onnistui vaivattomasti Atostekin kehittämän eRA Koronatodistus -palvelun avulla.

PulseOn

PulseOn

Atostek toteutti lääkäreiden käyttöön suunnitellun analyysiohjelmiston, jonka kehittäminen edellytti ISO 13485 -sertifikaattia.

ABB

ABB

ABB:n Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaalla halutaan pysyä maailman kärjessä tehokkuuden, laadun ja työntekijäkokemuksen kannalta. Atostekin ABB:lle toteuttamassa projektissa selvitettiin sisälogististen toimintojen nykytila sekä laadittiin suunnitelma sisältölogistiikan kehittämiseen.

PSHP

PSHP

Atostekin ja PSHP:n toteuttama AneDigi-sovellus yhdistää anestesiapotilaan tiedot kätevästi yhteen näkymään. Sovellus tehostaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja lisää potilasturvallisuutta.

Väylävirasto

Väylävirasto

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä ylläpidosta. Koska väyläomaisuus on valtava, tiedon rooli sen hallinnassa ja toiminnan ohjaamisessa korostuu. Atostekin konsultit ovat toimineet pitkäaikaisesti Väyläviraston apuna monenlaisissa tiedonhallinnan kehittämisprojekteissa.

DigiFinland

DigiFinland

Omaperhe.fi on DigiFinlandin toteuttama kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa perheille suunnatun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Atostekin IT-konsultoinnin avulla portaali suunniteltiin käyttäjäystävällisyys ja toimivuus edellä.

TRB-Raise Borers

TRB-Raise Borers

Atostekin kehittämä poralaitteen uusi käyttöliittymä nousi TRB-Raise Borersin myyntivaltiksi. Turvallisempi ja helpompi poraus uuden käyttöliittymän avulla.

THL

THL

THL:n kansalliseen käyttöön tarjoama ja Atostekin toteuttama EU-koronatodistuksen tulostus- ja kirjaamispalvelu suunniteltiin julkisen terveydenhuollon organisaatioiden tarpeisiin. Saumaton yhteistyö viranomaisten ja yrityskentän välillä takasi sen, että koko maan kattava koronatodistuspalvelu valmistui kuukaudessa.

NordLab

NordLab

Atostek toimitti NordLabille ennätysajassa rakenteisen määritysten mukaisen laboratoriotulosten Kanta-arkistointiratkaisun. Ratkaisussa hyödynnettiin Atostekin ERA-palvelua.

Myndspan

Myndspan

Myndspanin kehittämä palvelu mahdollistaa aivovammojen tai muiden aivotoimintaan vaikuttavien sairauksien tieteellisen todistamisen. Atostek kehitti ratkaisun tueksi pilvipalvelun ISO 13485 -standardoitua laatujärjestelmää hyödyntäen.

ANSwers Neuroscience

ANSwers Neuroscience

Aivotärähdysten diagnosointi on vaikeaa, sillä se perustuu usein potilaan omaan subjektiiviseen kokemukseen. Atostek on ollut mukana kehittämässä alustaa, joka mahdollistaa aivotärähdyksen luotettavan toteamisen. Lisäksi Atostekin asiantuntemus lääkinnällisten laitteiden saralla oli tärkeässä roolissa koko kehitysprosessin ajan.

Pixact

Pixact

Atostek toteutti tiedonkeruun Pixactin kameroita ohjaavasta järjestelmästä ja tietokoneista, sekä web-käyttöliittymän laitteistojen tilan ja niiden antamien hälytysten seurantaan.

Palodex Group

Palodex Group

Atostek on toiminut Palodexin tuotekehityskumppanina yli 15 vuoden ajan. Atostekin suunnittelema ja toteuttama hampaiden ja leuan alueen kuvantamisohjelmisto CliniView helpottaa monipuolisilla ominaisuuksillaan hammaslääkäreiden työtä.

Novasano

Novasano

Atostekin kokenut tuotekehitystiimi aloitti tietoturvallisten sovellusten kehittämisen terveydenhuollon sovelluksiin ja muodosti samalla mallin Novasanon oman tuotekehityksen prosesseille Suomessa.

Receptum

Receptum

Atostek toimitti Receptumille liitynnän Kanta-palveluihin apteekkien terveyspisteratkaisua varten.

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja

Atostek toteutti sovelluksen, jolla ajoneuvojen paikkatietodatasta sekä jäteastioiden sijaintitiedoista laskettiin jäteastiakohtaiset tyhjennysajat. Tarkasti arvioidut jäteastioiden tyhjennysajat auttoivat Lassila & Tikanojaa tehostamaan jätteenkeräystä.

Asiakkaitamme myös

Haluatko kuulla tarkemmin, miten olemme auttaneet asiakkaitamme menestymään?
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.