skip to Main Content

Väylävirasto kehittää digitaalista kaksosta tehostamaan väyläomaisuuden hallintaa ja kunnossapitoa – Atostekin konsultit työmyyrinä

Väyläviraston toiminnan ytimessä on väylätieto, joka kattaa kaiken väylägeometriasta rakenteisiin ja varusteisiin – kuntotietoja tai projekti- ja hankehallinnan tietoja unohtamatta. Tulevaisuuden visiona on väyläverkon digitaalinen kaksonen, joka mahdollistaa muun muassa tekoälyn ja kehittyneiden algoritmien käyttämisen kehittämisen ja toiminnanohjauksen apuna.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä ylläpidosta. Koska väyläomaisuus on valtava, tiedon rooli sen hallinnassa ja toiminnan ohjaamisessa korostuu. Atostekin konsultit ovat toimineet pitkäaikaisesti Väyläviraston apuna monenlaisissa tiedonhallinnan kehittämisprojekteissa.

Atostekin konsultit esimerkiksi osallistuvat tilaajan tukena erilaisiin väylätietojärjestelmien kehittämisprojekteihin määrittelijän tai teknisen projektipäällikön roolissa. He myös tuovat tietojärjestelmä- ja arkkitehtuuriosaamista tietojärjestelmähankintoihin.

Viime aikoina Väylävirasto ja Atostek ovat tehneet yhteistyössä esimerkiksi tiestötietojen ja vesiväylätietojen hallinnan tavoitetilaselvitykset, joissa laadittiin digitaalisen kaksosen toteuttamiseen tähtäävät tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset sekä kehittämisen tiekartat. Selvitysten tulosten perusteella suunnataan väylätietojärjestelmien kehittämistä lähivuosina ja aloitetaan tarvittaessa kokonaan uusia kehittämisprojekteja.

Väylien rakentaminen ja kunnossapito ovat suuren mittakaavan toimintaa sekä maantieteellisesti että taloudellisesti. Tällaisessa toimintaympäristössä tiedolla johtamisen merkitys korostuu. Tietoon ja tietojärjestelmiin tehdyt panostukset tuottavat moninkertaisen hyödyn esimerkiksi kunnossapidon säästöinä ja liikenteen palvelutason ja turvallisuuden parantumisena.

– Atostek on onnistunut tarjoamaan meille joustavasti kokeneita ja osaavia IT-arkkitehteja, määrittelijöitä ja projektipäälliköitä. Konsultit tuovat oman kokemuksensa kautta ulkopuolista osaamista ja näkemystä kehittämisprojekteihimme ja toimivat monenlaisina työmyyrinä projekteissa, kehittämispäällikkö Reijo Prokkola Väyläviraston tieto-osastolta kiteyttää.