skip to Main Content

PALVELUT

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää digitalisaation avulla. Sosiaali- ja terveysalalla tiedon saumaton kulku on tärkeää. Onnistumisen kannalta esimerkiksi hoidon varhainen aloittaminen ja seuranta ovat merkittävässä roolissa. Siksi tietojärjestelmiin ja niiden toimivuuteen on syytä panostaa.

Meiltä saat asiantuntevaa tietojärjestelmäosaamista ja konsultaatiopalvelua – olemme toimineet tietojärjestelmien parissa yrityksen perustamisesta lähtien. Tunnemme terveydenhuollon prosessit ja tietojärjestelmäarkkitehtuurit erityisen hyvin. Tarjoamamme ratkaisut ovat sekä helppokäyttöisiä että tietoturvallisia.

Oma tuotteemme Atostek ERA mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kehittämisen. Se on helppo ja nopea liityntäpiste Kelan Kanta-palveluihin.

Referenssejämme

Turun PET-keskukselle tehtyjen toimeksiantojen avulla meille on kerääntynyt hyvin laaja kokemus PET-keskuksen toiminnasta ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Työmme tuloksena Turun PET-keskus on pystynyt panostamaan entistä paremmin tutkimuksiinsa – järjestelmä on jopa puolittanut syöpäpotilaiden kiireellisten tutkimusten läpimenoajat.

UNA Oy on suomalaisten sairaanhoitopiirien omistuksessa oleva kehitys- ja asiantuntijayhteisö, joka tukee sote ICT-kehittämisyhteistyötä ja asiakaslähtöistä sote-toiminnan muutosta.

THL:n tarjoaman ja Atostekin totetuttaman koronatodistusten kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun avulla sote-alan ammattilaisten on mahdollista tulostaa EU:n koronatodistus niille asiakkaille, jotka eivät käytä Omakantaa.

Olemme Istekin puitesopimustoimittaja ja sitä kautta toimitamme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (PSHP) terveydenhuollon järjestelmien integraatioita. Tämän lisäksi toimitamme Fimlab Laboratorioille tietojärjestelmäkehitystä vaativaan laboratorioympäristöön.

Atostek on sopinut myös puitesopimuksia eri toimijoiden kanssa – näistä muutamia mainitaksemme: 2M-IT ja KL-Kuntahankinnat Oy.

Terveydenhuollon integraatioiden asiantuntijuutta

Saumaton ja toimiva tiedonkulku on terveydenhuollossa erityisen tärkeää. Me varmistamme, että tarvitsemanne järjestelmät sopivat yhteen ja toteutamme tarvittavat ratkaisut. Tunnemme tiedonsiirron standardit ja tekniikat kuten HL7 CDA R2 sekä FHIR.

Lisäksi olemme toimineet kuvantamisen parissa yrityksen perustamisesta lähtien. Kuvantamisen osalta hallitsemme erityisen hyvin DICOM- ja XDS-standardit.

Omat tuotteemme

Olemme jalostaneet toimialaosaamistamme myös omiksi tuotteiksi. Atostek ERA on lähes tuhannen asiakasorganisaation käytössä oleva pilvipohjainen Kanta-liityntäpiste ja sertifioitu tietojärjestelmäkokonaisuus.

Lisäksi tuotteisiimme kuuluvat kansainvälisille markkinoille suunnattu e-reseptiratkaisu RECIBUS sekä PET-keskusten toiminnanohjausjärjestelmä PET ERP.

Haluatko kuulla lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäosaamisestamme? Ota yhteyttä!