skip to Main Content

PALVELUT

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Digitalisaation avulla on mahdollista edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalalla on tärkeää, että potilaiden hoito alkaa jo varhaisessa vaiheessa. Samalla myös hoidon vaiheiden seuranta on merkittävässä roolissa. Ratkaisevassa asemassa alalla ovatkin tietojärjestelmät.

Meiltä saat asiantuntevaa tietojärjestelmäosaamista ja konsultaatiopalvelua – olemme toimineet tietojärjestelmien parissa yrityksen perustamisesta lähtien. Tunnemme terveydenhuollon prosessit ja tietojärjestelmäarkkitehtuurit erityisen hyvin. Tarjoamamme ratkaisut ovat sekä helppokäyttöisiä että tietoturvallisia.

Oma tuotteemme Atostek eRA on helppo ja nopea liityntäpiste Kelan Kanta-palveluihin.

Referenssejämme

Turun PET-keskukselle tehtyjen toimeksinantojen avulla meille on kerääntynyt hyvin laaja kokemus PET-keskuksen toiminnasta ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Työmme tuloksena Turun PET-keskus on pystynyt panostamaan entistä paremmin tutkimuksiinsa – järjestelmä on jopa puolittanut syöpäpotilaiden kiireellisten tutkimusten läpimenoajat.

UNA Oy on suomalaisten sairaanhoitopiirien omistuksessa oleva kehitys- ja asiantuntijayhteisö, joka tukee sote ICT-kehittämisyhteistyötä ja asiakaslähtöistä sote-toiminnan muutosta. Olemme mukana xxx.

THL:n tarjoama ja Atostekin totetuttaman koronatodistusten tulostus- ja kirjaamispalvelun avulla sote-alan ammattilaisten on mahdollista tulostaa EU:n koronatodistus niille asiakkaille, jotka eivät käytä Omakantaa.

Lisäksi olemme Istekin puitesopimustoimittaja ja sitä kautta toimitamme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (PSHP) ja Fimlab Laboratorioille terveydenhuollon järjestelmien integraatioita.

Atostek on sopinut myös puitesopimuksia eri toimijoiden kanssa – näistä muutamia mainitaksemme: 2M-IT, Apotti ja xxx.

Terveydenhuollon integraatioiden asiantuntijuutta

Saumaton ja toimiva tiedonkulku on terveydenhuollossa erityisen tärkeää. Me varmistamme, että tarvitsemanne järjestelmät sopivat yhteen ja toteutamme tarvittavat ratkaisut. Tunnemme tiedonsiirron standardit ja tekniikat kuten HL7 CDA R2 sekä FHIR.

Olemme toimineet kuvantamisen saralla yrityksen perustamisesta lähtien. Kuvantamisen osalta hallitsemme erityisen hyvin DICOM- ja XDS-standardit.

Omat tuotteemme

Olemme jalostaneet toimialaosaamisemme myös omiksi tuotteiksi, joihin kuuluvat kymmenien asiakasorganisaatioiden käytössä oleva pilvipohjainen Kanta-liityntäpiste Atostek eRA, kansainvälisille markkinoille suunnattu e-reseptiratkaisu RECIBUS sekä PET-keskusten toiminnanohjausjärjestelmä PET ERP.

Haluatko kuulla lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäosaamisestamme? Ota yhteyttä!