skip to Main Content

Perheiden tukipalvelut yhdessä osoitteessa – Omaperhe-portaali tuo tiedon ja tuen suoraan kotiin

Omaperhe.fi on DigiFinlandin toteuttama kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa perheille suunnatun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Atostekin IT-konsultoinnin avulla portaali suunniteltiin käyttäjäystävällisyys ja toimivuus edellä.

Omaperhe.fi on suunniteltu helpottamaan palvelujen löytämistä, ja se tarjoaa kattavan tietopaketin lapsiperheiden arkeen liittyen. Portaali täydentää neuvoloita ja muita perheiden tukipalveluita, ja sen tavoitteena on tarjota kokonaisvaltainen tuki perheiden hyvinvointiin.

Konsultoinnista apua suunnitteluun ja toteutukseen

Atostekin konsultointityö koostui tuoteomistajuudesta – tuoteomistajan tehtävänä on maksimoida tuotteen ja toiminnallisuuksien arvoa. Käytännössä tehtävä piti sisällään muun muassa ensimmäisen version vaatimusmäärittelyn, tiimin tehtävien priorisointia ja yhteydenpitoa eri sidosryhmien välillä.

Omaperhe.fi haluttiin jo suunnitteluvaiheessa rakentaa niin, ettei se aiheuttaisi jatkuvaa ylläpitotyötä eikä olisi riippuvainen muista ympäristöistä. Järjestelmä suunniteltiin kokoamaan yhteen monen eri sidosryhmien palvelut. Koska sidosryhmään kuului suuri joukko osallisia – kuten hyvinvointialueet, julkinen sektori, yksityinen sektori, valtio, kunnat sekä muut kansalliset palvelut – oli erityisen tärkeää varmistaa, ettei yksittäisen sidosryhmän toiminta aiheuttaisi portaalipalvelussa muille häiriötilanteita tai riippuvuutta.

Hyvän suunnittelutyön ja yhteistyön ansiosta portaalista saatiin toimiva ja käyttäjäystävällinen.

Yhteistyö ja kehittäminen Atostekin kanssa sujui erinomaisesti. Asiantuntevan tuoteomistajan kanssa saimme kehitystiimin toiminnan käyntiin ja koko palvelun lähtökohdat suunniteltua”, kertoo DigiFinlandin kehityspäällikkö Hanna Manelius.


DigiFinland on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajia ovat vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio.