skip to Main Content

Nerokas palvelu aivotoiminnan seurantaan – Atostek toteutti pilvipalvelun ISO 13485 -laatujärjestelmää hyödyntäen

Jokaisen yksilön aivot ovat ainutlaatuiset, aivoskannausanalyysi on verrattavissa esimerkiksi sormenjälkeen tai QR-koodiin. Aivovammojen diagnosointi on kuitenkin usein monimutkaista. Myndspanin kehittämä palvelu mahdollistaa aivovammojen tai muiden aivotoimintaan vaikuttavien sairauksien tieteellisen todistamisen. Atostek kehitti ratkaisun tueksi pilvipalvelun ISO 13485 -standardoitua laatujärjestelmää hyödyntäen.

Erityyppisten tai eritasoisten aivovammojen diagnosointi on vaikeaa, koska aivojen toimintaa ei voi nähdä ulkopuolelta. Magnetoenkefalografia (MEG) on funktionaalinen neurokuvantamistekniikka aivotoiminnan kartoittamiseksi.

Myndspanin kehittämä työkalu havaitsee muutoksia aivotoiminnassa – käytännössä tämä tehdään käyttämällä MEG-tekniikkaa objektiivisena tietolähteenä ja yhdistämällä se kognitiivisiin testeihin ja asiakkaan itse raportoituihin tietoihin.

Tieteellinen näyttö aivovauriosta

Miten Myndspanin palvelu sitten toimii? Ensin ammattilainen tekee perusanalyysin henkilön aivoista normaalitilassa MEG-tekniikkaa käyttäen. Aivoskannauksen lisäksi henkilö täyttää kyselylomakkeen yleisestä terveydentilastaan ja tekee kognitiivisen testin.

Jos henkilö saa myöhemmin aivotärähdyksen tai muun aivovamman, skannataan aivot uudelleen. Lopuksi vertaamalla henkilön omaa aiempaa tietoaineistoa käyttäjä voi arvioida, onko henkilöllä aivovamma vai ei.

Tämä on arvokasta tietoa esimerkiksi ammattiurheilijoiden keskuudessa. Lisäksi palvelu mahdollistaa erilaisten sairauksien tunnistamisen ennen varsinaisten oireiden ilmaantumista.

Luotettavaa lääketieteellisten laitteiden asiantuntemusta

Myndspan toimitti MEG-dataa analysoivan algoritmin, ja Atostek toteutti pilvipalvelun analyysin tueksi. Kehitysprosessi vaati Atostekin lääketieteellisten ohjelmistojen asiantuntemusta, sillä ohjelmisto kehitettiin ISO 13485 -laatujärjestelmän mukaisesti.

Yhdessä Atostekin kanssa olemme onnistuneet luomaan uudenlaisen ratkaisun ihmisaivojen seurantaan. Yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja Atostekin lääketieteellisten ohjelmistojen vankka asiantuntemus on ollut ratkaisevassa roolissa koko projektin ajan”, sanoo Myndspanin toimitusjohtaja Janne Huhtala.


Myndspan – empowering you with the richest information about your brain and how it’s functioning.