skip to Main Content

Koronatodistuspalvelu malliesimerkki viranomais- ja yrityskentän välisestä saumattomasta yhteistyöstä

THL:n kansalliseen käyttöön tarjoama ja Atostekin toteuttama EU-koronatodistuksen tulostus- ja kirjaamispalvelu suunniteltiin julkisen terveydenhuollon organisaatioiden tarpeisiin. Saumaton yhteistyö viranomaisten ja yrityskentän välillä takasi sen, että koko maan kattava koronatodistuspalvelu valmistui kuukaudessa. 

Koronatodistuspalvelun nopea ja onnistunut rakentaminen pandemian alkuvaiheessa kerää kiitosta viranomaisilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan tutkijan Jukka Jokisen mukaan tehokas vastuunjako viranomaisten ja yksityisten toimijoiden välillä varmisti yhteisen tavoitteen toteutumisen.

– Tässä korostui viranomais- ja yrityskentän välinen saumaton yhteistyö, jossa projektimme kovat tavoitteet koettiin vahvasti yhteisiksi. Tällaisten koko yhteiskuntaa hyödyttävien tavoitteiden eteen ponnistelun toivoisi jatkuvan myös normaalioloissa julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken, sanoo Jokinen.

Euroopan komission ryhdyttyä valmistelemaan asetusta EU:n yhteisestä koronatodistuksesta keväällä 2021, Suomesta puuttui tietojärjestelmä, joka mahdollisti valtaosaa väestöä koskevan laajamittaisen koronatodistusten tuottamisen. Ensimmäisten koronarokotteiden myötä syntyi tarve luoda luotettava järjestelmä vapaan ja turvallisen liikkumisen helpottamiseksi niin Suomessa kuin koko Euroopassa.

Kansallisen koronatodistuspalvelun luominen tyhjästä edellytti viranomaisilta nopeita ja poikkeuksellisia päätöksiä. THL, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Kela karsivat käyttöönoton tieltä esteitä, jotta palvelu saatiin maaliin yhdessä rintamassa. Yrityskenttä astui kuvaan mukaan siinä, että markkinoilta löytyi valmiita komponentteja, jotka nopeuttivat palvelun syntymistä. Yksi keskeisistä yksityisistä palveluntarjoajista oli Atostek, jonka sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintapalvelu tarjosi valmiin liittymän kansallisiin taustapalveluihin sekä tunnistautumiseen.

Atostek keksi ratkaisun siihen, kuinka koronatodistuspalvelu pystyttiin tuottamaan terveydenhuollon ammattilaisten toimesta myös niille, jotka eivät itse kyenneet hankkimaan koronatodistusta Omakanta-palvelusta. Atostekin tulostuspalvelun kautta koronatodistuksia on tulostettu yli puoli miljoonaa kertaa.

– Tekemisen meininki ja yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä oli näin jälkikäteen ajateltuna aivan mahtavaa, sanoo Atostekin liiketoimintajohtaja Miika Parvio.

– Kaikki halusivat olla osa ratkaisua, eikä osa ongelmaa, ja meidän tehtäväksi muodostui koronatodistusten tulostamisen mahdollistaminen terveydenhuollon ammattilaisille, jotta he pystyivät tuottamaan todistuksia myös heille, jotka eivät pärjänneet omin voimin. Tämä on merkittävää myös kansalaisten oikeusturvan ja tasa-arvon kannalta, Parvio jatkaa.

Tietojärjestelmäprojektit ovat pahimmillaan pitkäkestoisia ja epävarmoja, mutta koronatodistuspalvelu osoittaa Parvion mielestä, että toisinkin voi olla.

– Koronatodistuksen tulostuspalvelu saatiin maanlaajuisesti käyttöön noin kuukaudessa Atostekin toteutuksen alkamisesta. Se jos joku osoittaa saumattoman yhteistyön voiman.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on itsenäinen valtion asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.