skip to Main Content

Älykkyyttä koneparvien ohjaukseen – Mitsubishi Logisnext Europe lisäsi automaattitrukkien ohjausjärjestelmän kuljetuskapasiteettia 38 %

Mitsubishi Logisnext Europen ja Atostekin yhdessä kehittämä reittien optimointijärjestelmä paransi automaattitrukkijärjestelmän kuljetuskapasiteettia huomattavasti.

Suurissa logistiikkakeskuksissa ja varastoissa on usein kymmeniä automaattitrukkeja (Automated Guided Vehicle, AGV) samanaikaisessa käytössä. Suoritusvarmuuden kannalta on tärkeää, että AGV-trukit voivat toimia tehokkaasti ja konfliktivapaasti. Yhteistoiminta on suunniteltava ja koordinoitava niin, että yksittäisten robottien reitit ja toimet eivät häiritse toisiaan. Jos näitä haasteita ei ratkaista kunnolla, se voi johtaa tehottomuuteen, ihmisen väliintulon tarpeeseen tai aineellisiin vahinkoihin.

Mitsubishi Logisnext Europen (MLE) automaattitrukit ja niiden ohjausjärjestelmä ovat maailman huippuluokkaa. MLE:n ja Atostekin yhdessä kehittämä automaatiojärjestelmä tuo älykkyyttä koneparvien ohjaukseen. Reittien optimointijärjestelmän ansiosta automaattitrukkien kuljetuskapasiteetti kasvoi 38 %.

Edistyneitä algoritmeja ja tekoälyä

Aiemmin automaattitrukkien ohjausjärjestelmä perustui liikennesääntöihin. Nyt MLE:n ohjausjärjestelmä hyödyntää edistyneitä algoritmeja ja tekoälyä. Ohjausjärjestelmä suunnittelee ja optimoi trukkien reittejä esimerkiksi suurissa varastoissa tai logistiikkakeskuksissa. Lisäksi järjestelmä ohjaa trukkien liikkeitä ja seuraa akkujen varausta reaaliaikaisesti. Tämä lisää toimintavarmuutta eikä esimerkiksi liikenneruuhkia synny.

Älykkään koneparviohjauksen ansiosta järjestelmän yksiköitä voidaan lisätä tai poistaa dynaamisesti ilman, että liikennesääntöjä tarvitsee muuttaa. Ohjausjärjestelmä pystyy myös reagoimaan nopeasti yllättäviin tilanteisiin.

Atostek on ollut loistava kumppani alusta alkaen. Heidän kanssaan olemme kehittäneet täysin automatisoidun ohjausjärjestelmän, jonka ansiosta AGV-trukkien muodostamat koneparvet toimivat älykkäästi täydellisessä yhteistyössä.” Jani Mähönen, Vice President, Offering Development


Mitsubishi Logisnext Europe kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja, automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaaren aikaisia kokonaispalveluita.