skip to Main Content
Innovatiivinen tehdasympäristö. Innovative manufacturing and smart industry. Automation and user interface, connecting with tablet and exchanging data.

Tavaravirrat haltuun kokonaisarkkitehtuurin avulla ABB:n taajuusmuuttajatehtaalla

ABB:n Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaalla halutaan pysyä maailman kärjessä tehokkuuden, laadun ja työntekijäkokemuksen kannalta. Atostekin ABB:lle toteuttamassa projektissa selvitettiin sisälogististen toimintojen nykytila sekä konseptoitiin haluttu tavoitetila.

ABB halusi selvittää sisälogistiikan prosessien, tietojärjestelmien ja hallinnan suurimmat haasteet ja konseptoida nykytilaa parantavan ratkaisumallin.

Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehdas on erittäin moderni ja suorituskykyinen. Esimerkiksi tekoäly ja konenäkö avustavat kokoonpanossa ja laadunvarmistuksessa työntekijöitä.

– Meillä oli kuitenkin tiedossa, että vuosien saatossa kokoonpanolinjojen komponenttivirtojen käsittelyyn on pesiytynyt epäoptimaalisiakin ratkaisuja. Toisaalta halusimme selvittää huimia tuottavuusloikkia mahdollistavan viimeisimmän teknologian käyttöönoton edellytyksiä, tuotantoyksikön päällikkö Janne Nieminen ABB:ltä toteaa.

Suunnitelma sisälogistiikan kehittämiseen

Atostekin ABB:lle toteuttamassa projektissa selvitettiin sisälogististen toimintojen nykytila sekä konseptoitiin haluttu tavoitetila. Tämä tapahtui muun muassa tehdas- ja varastovierailujen, dokumentaation sekä tietojärjestelmien läpikäynnin avulla.

Projektin aikana onnistuttiin tunnistamaan sisälogistiikan tärkeimmät pullonkaulat ja kehityskohteet. Samalla laadittiin erillinen roadmap jatkokehitystyölle. Tuloksena syntyivät myös alustavat vaatimusmäärittelyt tunnistetuille kehityskohteille.

– Atostek auttoi meitä tunnistamaan merkittäviä kehittämiskohteita ja laati erinomaisen suunnitelman ja dokumentaation toimeenpanon tueksi. Odotamme saavamme virtaviivaistettua toimintaa, optimoitua läpimenoaikaa ja kustannuksia sekä otettua käyttöön huippumoderneja sisälogistiikan ratkaisuja, Nieminen kiteyttää.

Toimeksianto tehtiin löyhästi TOGAF-kokonaisarkkitehtuurimenetelmää soveltaen, mutta fokus tiukasti seikoissa, jotka suoraan edesauttavat toimeenpanovaihetta.


ABB:n Helsingin taajuusmuuttajatehdas on ABB:llä taajuusmuuttajien tuotekehityksen johtava yksikkö. Tehtaalla työskentelee noin 1300 henkilöä. Maailmanlaajuisesti ABB:n taajuusmuuttajaliiketoiminta työllistää 6000 henkilöä yli 80 maassa. ABB on toimittanut yli 300 000 teollisuusrobottia vaativiin kohteisiin ympäri maailmaa. Suomessa ABB on robotiikan markkinajohtaja.