skip to Main Content

AneDigi – tehokas työkalu anestesian suunnitteluun

Aiemmin anestesian esivalmistelut ovat vaatineet paperilomakkeiden täyttöä sekä potilastietojen tarkastelua eri järjestelmistä. Atostekin ja PSHP:n yhteistyössä suunnittelema sekä toteuttama AneDigi-sovellus yhdistää tiedot yhteen näkymään niin, että potilasturvallisuus lisääntyy ja terveydenhuollon ammattilaisten työ tehostuu.

AneDigi on sähköinen anestesiasuunnitelma, joka helpottaa ja tehostaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Atostek on toteuttanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) määrittelemän ja kehittämän prosessin mukaisesti räätälöidyn AneDigi-sovelluksen, joka koostuu käyttöliittymästä sekä useasta integraatiosta.

Potilastiedot yhdessä näkymässä

AneDigi hakee ja yhdistää potilaan tiedot yhteen näkymään siten, että hoidon suunnittelussa ja leikkaussalissa työskentelevien ammattilaisten työ tehostuu huomattavasti. Samalla myös potilasturvallisuus lisääntyy ja virheiden mahdollisuus vähenee.

– AneDigin tavoitteena on, että ammattilaisten työn mielekkyys paranee, työ nopeutuu ja potilasturvallisuus paranee. AneDigi yksinkertaistaakin tiedonsaantia ja -käsittelyä huomattavasti. Sovellus tarjoaa käyttäjilleen automaattisesti päivittyvän sekä lähestulkoon yhden näytön näkymän potilaan taustatiedoista, kuvailee anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Samuli Jokinen PSHP:stä.

Turha työ vähenee

Ennen anestesiaa potilaasta tarvitaan monenlaisia taustatietoja, kuten tietoa lääkityksestä, laboratoriotuloksista ja muista mittauksista. AneDigi integroituu muihin tarvittaviin tietojärjestelmiin ja hakee olennaiset tiedot potilaasta anestesiahoitoon liittyen. Lisäksi sovellus esittää tiedot selkeässä näkymässä tietojen tarkistusta ja täyttöä varten sekä toimii työkaluna anestesian suunnittelussa.

 AneDigin myötä turhan työn määrä on vähentynyt. Enää ei tarvitse esimerkiksi kopioida tietoja mekaanisesti tai kirjautua useisiin eri järjestelmiin. Lisäksi AneDigi tulee erittäin merkittävästi vähentämään paperisten lomakkeiden käyttöä, Jokinen kertoo.

AneDigi on ollut koekäytössä PSHP:n urologisilla potilailla vuoden 2022 maaliskuusta asti. Syksyn aikana AneDigin koekäyttö päättyy, ja se otetaan käyttöön laajemmin eri toimenpiteiden osalta.