skip to Main Content

PALVELUT

Tekoäly ja koneoppiminen, datatiede ja big data

Parannamme liiketoimintasi tuloksia huomispäivän menetelmillä jo tänään! Me tunnemme tekoälyn, koneoppimisen, datatieteen ja big datan sovellukset. Nämä sovellukset ovat viime vuosina mahdollistaneet huimia edistysaskelia tietotekniikan alalla.

Tekoälyä, koneoppimista, datatiedettä ja big dataa soveltamalla voidaan tuottaa tehokkaasti merkittävää asiakas- ja liiketoiminta-arvoa. Toisaalta niiden soveltamisessa on helppo tehdä hukkainvestointeja, jolloin myös tavoitteet epäonnistuvat. Siksi onkin tärkeää, että valitset kehittämiseen kumppanin, joka pystyy ennakoimaan tulokset ja kustannukset realistisesti.

Asiakasreferenssejämme tekoälystä, koneoppimisesta ja datatieteestä

ABB, Atostek ja Telia kehittivät yhdessä ensimmäisen teollisen 5G-tekoälysovelluksen taajuusmuuttajien kokoonpanossa avustamaan.

Atostek on toimittanut Destialle koneoppivia ohjelmistoja mm. tiettyjen kohteiden tunnistamiseen ja luokitteluun tieympäristössä.

Lassila & Tikanojalle Atostek toteutti data-analytiikkaprojektin, jonka avulla kyettiin merkittävästi tehostamaan jätteenkeräystä.

Tekoälyn tutkimushankkeet Atostekissa

Atostek on investoinut tekoälyn ja sen alalajien osaamiseen osittain julkisrahoitteisten tutkimushankkeiden kautta. Kansainvälisessä ITEA3 Oxilate-hankkeessa kehitetään tulevaisuuden koneoppivia järjestelmiä teollisuusympäristöön.

Business Finlandin rahoittamassa Atostekin Jasmine-projektissa taas haetaan tekoälypohjaisia ratkaisuja laajojen terveysdata-aineistojen hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Tarkoituksena on pystyä tulevaisuudessa kehittämään uudenlaisia lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltuja ohjelmistoja esimerkiksi Findatan hallinnoiman kansallisen terveys- ja sosiaalitiedon toisiokäytön tietovarannon avulla.

Tekoäly

Tekoäly on laajasti määritelty tietojenkäsittelytieteen ala. Se kattaa kaikki pyrkimykset saada tietokoneet ja ohjelmistot toimimaan ikään kuin ne olisivat älykkäitä.

Definition of artificial intelligence

1a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers

2the capability of a machine to imitate intelligent human behavior

Koneoppiminen

Koneoppiminen on tekoälyn alakäsite. Siinä älykäs käyttäytyminen pyritään saamaan aikaan oppimisen avulla – joko opettamalla algoritmi etukäteen opetusaineistoilla, tai tekemällä algoritmista jatkuvasti käytössä lisää oppiva, tai yhdistämällä molemmat tavat. Koneoppiminen on nykyään käytännössä sovelletuista tekoälyn alalajeista yleisin, ja voi perustua esimerkiksi neuroverkkoihin.

Definition of machine learning

1the process by which a computer is able to improve its own performance (as in analyzing image files) by continuously incorporating new data into an existing statistical model. The company is curating the overall topics manually, but Twitter will be relying on machine learning to intelligently populate the topics themselves so that the tweets can stay up to date. – Lucas Matney (Merriam-Webster)

2the branch of computer science dealing with the creation and use of computer software that employs machine learning. An entire subspecialty known as machine learning is devoted to building algorithms that allow computers to develop new behaviors based on experience. – Adam Piore (Merriam-Webster)

Datatiede ja big data

Datatiede (data science) ja big data ovat läheisesti toisiinsa sekä koneoppimiseen ja tekoälyyn liittyviä käsitteitä. Erityisesti koneoppivien algoritmien opettamiseen tarvitaan dataa – opetusaineistoa – ja siksi datan käsittely, olennaisen tiedon erottaminen ja kaikki muu sellainen muodostavat oman tutkimusalueensa. Kun dataa on niin paljon, etteivät tavanomaiset tietokantaratkaisut enää riitä, puhutaan big datasta.

Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data, and apply knowledge and actionable insights from data across a broad range of application domains. Data science is related to data mining, machine learning and big data. (Wikipedia)

Definition of big dataan accumulation of data that is too large and complex for processing by traditional database management tools. (Merriam-Webster)

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!