skip to Main Content

Atostek ei liity Vastaamon tietovuotoon

Tietomurron kohteeksi joutuneen Psykoterapiakeskus Vastaamon tietosuojaselosteessa on mainittu Atostek yhtenä tietojärjestelmätoimittajana. Haluamme tällä tiedotteella selventää omaa asemaamme suhteessa Vastaamoon ja tietovuotoon.

Atostek on toimittanut Vastaamolle sähköisen lääkemääräyksen selainpohjaisena erillisenä palveluna. Lääkemääräyspalvelu eRA Resepti on osa Atostekin eRA-järjestelmää. Sen avulla Vastaamon psykiatrit voivat luoda ja tallettaa asiakkailleen e-reseptejä suoraan kansalliseen Kanta-järjestelmään. eRA Resepti ei ole ollut tietomurron kohteena.

Atostek eRA on A-luokan tietojärjestelmä, jolta vaaditaan Kelan Kanta-palveluihin liitettävänä järjestelmänä yhteistestausprosessin läpikäynti. Ulkopuolinen auktorisoitu toimija auditoi eRAn tietoturvallisuuden säännöllisesti.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto ja siihen liittyvät tietojen julkaisemiset sekä kiristykset ovat mittasuhteiltaan ja vakavuudeltaan ennennäkemätön yksityisyyden loukkausrikos maassamme. Atostek esittää myötätuntonsa kaikille rikoksen uhreille.

Atostek Oy
Mika Torhola
toimitusjohtaja