skip to Main Content

Atostek Kuntahankintojen puitetoimittajaksi

Atostek on 24.6.2015 valittu KL-Kuntahankinnat Oy:n
IT-asiantuntijapalveluiden puitesopimustoimittajaksi palvelualueilla B
(suunnittelu- ja määrittelypalvelut) ja C (ohjelmointi-, integrointi- ja
testauspalvelut). Atostek Oy sai täydet laatupisteet molemmilla
osa-alueilla.

Puitesopimuksen kesto on 4 vuotta ja sen piiriin valittiin 15 toimittajaa
kullakin osa-alueella. Tarjouksen jätti 28 yritystä
suunnittelu- ja määrittelypalveluihin ja 25 yritystä ohjelmointi-,
integrointi- ja testauspalveluihin.

Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla suomalaiset kunnat, kuntayhtymät,
hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat
konserniyhtiöt. Asiakkaina voi olla myös hankintayhteistyösopimuksen
kautta muita julkisia hankintayksiköitä, kuten Keva ja Suomen
evankelisluterisen ja ortodoksisen kirkon organisaatiot.

Puitesopimuksen kautta kuntasektorin toimijat pystyvät helposti käyttämään
Atostekin palveluita valmiiksi neuvotelluilla ehdoilla joko suorahankinnan
tai kevennetyn kilpailutuksen kautta.

KL-Kuntahankinnat Oy »