skip to Main Content

EU-koronatodistusten tulostus, rokotusmerkintöjen kirjaus ja laboratoriotulosten kirjaus

ERA: Kansallinen tulostus- ja kirjauspalvelu KTKP

Tälle sivulle kerätään käyttötapauksia kansallisen tulostus- ja kirjauspalvelun toiminnallisuuksista. Uusimmat käyttöohjeet, videot, usein kysytyt kysymykset sekä tarvittaessa tiedot koulutustilaisuuksista kootaan tälle sivulle koko käyttökauden ajan, joten sivua kannattaa jakaa organisaatiossa ja tallentaa se omiin kirjanmerkkeihin.

THL:n tarjoamaan ja Atostekin toteuttamaan palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://era.ehoito.fi. Käyttöä varten tarvitaan käyttöönoton jälkeen internet-selain, kortinlukija, kortinlukijaohjelmisto ERA SmartCard ja DVV:n myöntämä Sote-ammattikortti tai henkilöstökortti. Jos organisaationne tarvitsee ohjausta palvelun käytön valmisteluun, tulee organisaation edustajan olla ohjeiden saamiseksi yhteydessä suoraan EU:n koronatodistusten kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun sovellustoimittajaan. Sähköpostiviestin otsikkoon tulee sisällyttää ’Kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu KTKP’ ja organisaation nimi.

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä organisaatiosi pääkäyttäjään tai tarvittaessa Atostekin asiakastukeen sähköpostitse tai puhelimitse numeroon +35845 154 6103.

Jos kyse on virhetilanteesta, ilmoita viestissä käyttäjän rekisteröintinumero, tapahtuman aikaleima ja lyhyt kuvaus ongelmasta. Älä koskaan lähetä potilaan tietoja.

Suosittelemme seuraamaan myös THL:n terveydenhuollon ammattilaisille koottua verkkosivua.

Palvelun kautta rokotusmerkinnät ja laboratoriotulokset tallennetaan Kanta-palveluun rakenteisessa muodossa niin, että tieto on parhaalla tavalla hyödynnettävissä. Koronatodistukset muodostuvat tulostettaviksi Kanta-palveluun tallennetuista tiedoista. Todistusten muodostamiseksi tallennusmuodon oikeellisuus on kriittinen. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos edustat yksityisen sektorin toimijaa ja teillä on tarve vastaavalle palvelulle, ota yhteyttä myyntiimme.

Soittolistalle on koottu video-ohjeet täydentämään käyttöohjeita. Lista koostuu seuraavista osista:

  • sisäänkirjautuminen
  • koronatodistuksen tulostaminen
  • rokotusmerkinnän lisääminen
  • laboratoriotulosten lisääminen
  • potilaan avaaminen tilapäisellä yksilöintitunnuksella
  • kolmansissa maissa annettujen rokotteiden rokotusmerkinnän lisääminen

Voit katsoa videot halutessasi yksitellen ja kytkeä tekstitykset päälle siirtymällä Youtubeen ”Watch on Youtube” -painikkeesta.

UKK

Alaikäisen potilaan päätöskyvyn arvio voidaan asettaa kahdella tavalla.

1. Uusi palvelutapahtuma

Valitse potilasta avatessa ’Valitse palvelutapahtuma’  -näkymässä ”Avaa uusi palvelutapahtuma”. Näin luotavalle palvelutapahtumalle asetetaan päätöskyky näkymän alalaidassa. Kenttä on pakollinen.

2. ’Muokkaa tietoja’ -painike ’Palvelutapahtuma’ -välilehdellä

Navigoi ’Palvelutapahtuma’ -välilehdelle ja paina ’Muokkaa tietoja’ -painiketta sivun oikeassa laidassa. Päätöskyvyn voi muuttaa avautuvassa ikkunassa.

Koronatodistusta tulostettaessa Kanta huomioi merkinnän sisältävälle palvelutapahtumalle asetetun päätöskyvyn tila.

Uusien palvelutapahtumien luonti ja kirjaaminen ovat mahdollisia tilapäisille tunnisteille silloin, kun avattavan potilaan väliaikainen henkilötunnus on säännönmukainen.

Osa myöntäjän tunnisteista ei noudata sääntöä. Näillä tunnisteilla avattaville potilaille ei voi tehdä kirjauksia. Tarvittaessa kirjaukset voi tehdä uudelle tunnisteelle käyttämällä potilaan tunnistamiseen valintaa ”Syntymäaika (järjestelmä luo väliaikaisen henkilötunnuksen)”.

Todennäköisesti rokotteiden rakenteisissa kirjauksissa on puutteita. Jos ERA-oikeuksiisi kuuluu arkiston katselu, voit tarkistaa tilanteen hakemalla merkintöjä ”Arkisto” -välilehdellä. Kunkin tuloksiin nousevan kirjauksen vasemmassa ylänurkassa on kolme pistettä, josta aukeaa valinta ”Näytä rakenteisena”.

Jos merkintä on virheellinen, se tulee korjata tai mitätöidä alkuperäisellä järjestelmällä ja tehdä uusi kirjaus. Uusi, päällekkäinen kirjaus ei korjaa tilannetta.

Vuoden 2022 alusta voimaan astuneen lakimuutoksen velvoittamana kunnan on myönnettävä EU:n koronatodistus kunnan asukkaalle,  jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada todistusta siitä maasta, jossa rokote on annettu.

Ohjeet ulkomailla annettujen rokotteiden kirjaamiseen ja todistusten tulostamiseen on julkaistu videona osoitteessa https://youtu.be/v9Vq9Kbo8tI

Ulkomailla annettujen rokotteiden kirjaaminen vaatii kirjausoikeudet ERAan. Pääkäyttäjien tulee tarvittaessa osoittaa oikeuspyynnöt asiakastukeen erasupport@atostek.com

Hyvinvointialuiden aloittaessa 1.1.2023 palvelun allekirjoitetut käyttöehdot siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle jollei alueellisesti ole toisin sovittu.

Useimmissa tapauksissa konfigurointeja ei tarvitse muuttaa mikäli alueen palveluyksiköiden OID-tunnisteet säilyvät SOTE-organisaatiorekisterissä sellaisenaan.

Koostamme siirtymävaiheessa hyvinvointialueille listat nykytilanteesta.

Jos palveluyksiköitä poistuu käytöstä tai niiden tunnisteet vaihtuvat tai teillä on muuta kysyttävää siirtymästä, ottakaa yhteyttä asiakastukeen.

Turvakiellolla määritelmällisesti rajoitetaan henkilön osoite-, asuinpaikka ja kotikuntatiedon luovuttamista väestötietojärjestelmästä. ERA ei käsittele terveydenhuollon järjestelmänä sellaista tietoa, johon turvakielto vaikuttaisi. Kotikunta on potilasta avatessa pakollinen tieto julkisessa terveydenhuollossa mutta sitäkään Kanta ei palauta potilasta avatessa vaan ammattilainen syöttää sen. Vaihtoehdoissa on myös 000 Tunnistamaton.

Koronatodistus sisältää rokotteen maatiedon mutta ei henkilön tarkempia osoitetietoja.

Jos potilaan todistus ei tulostu, tarkistathan, ettei rokotustapahtumille ole asetettu kieltoja potilaan pyynnöstä.

Mikäli Kannassa on samasta rokotuksesta useampia merkintöjä, rokotustodistus ei tulostu tai se tulostuu väärin. Tuplamerkinnät tulee mitätöidä. Jos ylimääräiset merkinnät on tehty omassa organisaatiossanne, merkinnät mitätöidään alkuperäisestä kirjaustavasta riippuen joko omassa järjestelmässänne tai ERAssa.  Mikäli käyttöoikeutenne eivät mahdollista näitä, arkistonhoitajallanne on viime kädessä pääsy Arkistonhoitajan käyttöliittymään.

Jos ylimääräiset merkinnät on tehty jossakin toisessa organisaatiossa, olkaa yhteydessä kirjaajaan.

Rokotuksen kirjausorganisaatiolla ei ole pysyvän henkilötunnuksen osalta todistuksen tulostamisen kannalta merkitystä. Rokotteet voidaan myös kirjata kahdessa eri organisaatioissa, ja tulosteen voi tulostaa kolmannessa.

Potilasta avatessa on huomioitava, että kirjaamistavaksi on valittuna ’Kirjataan omia merkintöjä’ ja mikäli tulostavassa organisaatiossa ei ole potilaalle tarpeeksi uutta palvelutapahtumaa, se tulee luoda ennen todistuksen tulostamista.

Tilapäisen tunnisteen osalta todistuksen voi tulostaa vain siinä organisaatiossa jossa rokotus on tehty.

KTKP-palvelun pääkäyttäjän tehtävä on tiedottaa Atostekille käyttäjälistat ja käyttöoikeusmuutokset. Pääkäyttäjillä ei ole pääsyä järjestelmän hallintaominaisuuksiin yms. vaan yhteydenotot tulee osoittaa suoraan Atostekin ERA-asiakastukeen. Pääkäyttäjille ei siis ole tarvetta erilliselle ohjeelle tai koulutukselle.

EU:n koronarokotustodistusten antamista säätelee EU-asetus, jonka mukaan EU:n rokotustodistuksen saa siitä maasta, jossa rokotus on annettu. Todistus tulee saada myös takautuvasti siitä maasta, missä rokotus on annettu. Todistus on siis pyydettävä siitä maasta, jossa rokotus on saatu. Jos rokotussarjan rokoteannokset on saatu eri EU-maissa, todistus täydestä rokotesarjasta pyydetään siitä maasta, missä viimeisin rokotuksista on annettu.

EU-koronarokotustodistuksen hyväksyntäajat muuttuivat 1.2.2022, jonka jälkeen muodostuvissa todistuksissa on ollut käytössä aiempien 1/1, 1/2, 2/2 jne. merkintöjen lisäksi myös merkinnät 2/1, 3/1 ja 4/1 mikäli henkilö on sairastanut koronan tai yksi sarjan rokotteista on Janssen.

Missä organisaatiossa tulostaminen on mahdollista?

Toisin kuin pysyvän henkilötunnuksen kohdalla, tilapäisen yksilöintitunnuksen haltijan todistukset on mahdollista tulostaa vain siinä organisaatiossa missä rokote tai laboratoriotulos on kirjattu! Tilapäiselle yksilöintitunnukselle kirjoitettuja tietoja ei luovuteta Kannasta rekisterien yli. Mikäli rokotteet on kirjattu esim. kahdessa eri organisaatiossa, tulostaminen onnistuu vain omaan rekisteriin kirjatun rokotteen osalta.

Miten tulostaminen tapahtuu?

Jotta tilapäisen yksilöintitunnisteen haltijoille saa tulostettua todistuksia, tarvitaan potilaan avaamiseen ERA KTKP:ssa kaikki seuraavat tiedot:

  • Väliaikainen tunniste
  • Tunnisteen myöntäjän tunniste (muodostuu tyypillisesti rungosta ja myöntämisvuodesta)

Tilapäisen yksilöintitunnuksen luomisen kansallisen OIDin muodostamisen sääntö on: 1.2.246.10.<y-tunnus >.22.<vuosi>.<tilap.ht>

Kaikki järjestelmät eivät muodosta tunnuksia säännönmukaisesti, joten tunnuksessanne saattaa olla poikkeavia solmuja tai esimerkiksi puuttuva vuosi.

Myöntämisvuosi on vuosi jolloin potilas on saanu tunnisteensa. Mikäli vuosi ei ole tiedossa, voitte tarkistaa omasta potilastietojärjestelmästänne koska potilaalle on tehty tälle tunnisteelle ensimmäinen kirjaus.

Myöntäjä on se järjestelmä, jossa potilaalle on luotu tilapäinen tunniste, ja jonka kautta rokote- tai laboratoriokirjaukset on kirjattu Kantaan.

Mikäli tietoja ei löydy säännönmukaisesti muodostetulla tunnisteella (potilasta avatessa ei löydy valittavaa palvelutapahtumaa tai tulostaessa tulee virhe ”Ei hakutuloksia”), tiedot eivät joko ole siirtyneet kantaan tai myöntäjän tunniste ei ole oikein. Tarkista tällöin myöntäjän tunniste oman organisaatiosi pääkäyttäjältä tai tarvittaessa ERA-asiakastuesta.

Mikäli rokotukset tai laboratoriomerkinnät on kirjattu ERA KTKP-järjestelmällä luodulle tilapäiselle tunnisteella, tätä tunnistetta ei tarvita, tunnuksen myöntämisvuosi riittää.

Todistus muodostetaan positiivisen laboratoriotestituloksen perusteelta. Diagnoosimerkinnästä huolimatta laboratoriotulos voi puuttua tai olla virheellinen. Tarkistathan että laboratoriotulos löytyy kannasta.

31.3.2022 asti todistuksen muodostaminen vaati positiivisen PCR-testin tuloksen. Tämän jälkeen todistus muodostuu myös oikein kirjatusta positiivisesta antigeenitestituloksesta. Antigeenitestitulokset huomioidaan todistuksissa takautuvasti 1.10.2021 tehdyistä tutkimuksista alkaen.

Kyseinen virheilmoitus viittaa siihen, että rokotemerkinnästä puuttuu pakollisia tietoja (tässä tapauksessa VNR-koodi). Mikäli kirjaus on tehty ERA -järjestelmällä ja sinulla on oikeudet tietojen muokkaamiseen, varmista että rokotteen tyypiksi on valittu ’Lääkevalmiste’, ja listasta on valittu oikea rokote. Tällöin muut tiedot päivittyvät lääkevalmisteen perusteella automaattisesti.
Osa valmisteista, kuten Comirnaty on listalla useampaan kertaan eri myyntipakkausten ja annoskokojen vuoksi joten tarkistathan valitsemasi valmisteen.
Mikäli rokote on kirjattu jollain muulla järjestelmällä tai sinulla ei ole muokkausoikeuksia, olkaa yhteydessä kirjaajaan.  Todistusta ei voi tulostaa ennen kuin merkintä on korjattu. Älkää kirjatko rokotemerkinnöistä uusia kopioita, sillä vanha merkintä pitää joka tapauksessa käsitellä oikeaksi tai mitätöidä ennen kuin todistuksen tulostus onnistuu, ja ylimääräiset kopiot estävät myös todistuksen tulostamisen.

Ei välttämättä. Organisaatiossa on mahdollista toimia organisaation normaalien potilasasiakirjojen tulostuskäytäntöjen mukaan. Varmista käytännöt omasta organisaatiostasi. Tulostamispalvelua voi käyttää sekä sote-ammattikortilla että henkilötunnukseen liitetyllä henkilöstökortilla. Tarvittaessa ole yhteydessä organisaatiosi pääkäyttäjään.

Kun lähetät henkilöstökortteihin liitettäviä henkilötunnuksia, käytäthän turvapostia. Huolehdithan myös mahdollisen salasanan toimittamisen turvallisuudesta.

Tähän virheeseen on yleensä kaksi vaihtoehtoista syytä. Joko potilaalla ei ole suostumusta arkistotietojen katseluun, tai avattu palvelutapahtuma on yli 3kk vanha.

Potilaan suostumuksen tila näkyy ”Tiedot”-välilehdellä, josta voit myös muokata sitä (huom! vain potilaan suostumuksella ja allekirjoituksella!) mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet.

Palvelutapahtuman aikavälin voit tarkastaa ”Palvelutapahtuma” välilehdeltä. Mikäli palvelutapahtuma on liian vanha, sulje potilas. Potilasta uudelleen avatessa näet palvelutapahtumalistan ja päivämäärät. Mikäli listassa on uudempi palvelutapahtuma, valitse se. Mikäli ei, luo uusi palvelutapahtuma samasta näkymästä (pudotusvalikko).

ERA terveydenhuollon ammattilaisten apuna

ERA KTKP -järjestelmän ominaisuudet ovat saatavilla erikseen tai osana ERA -kokonaisuutta myös yksityisille toimijoille.

Atostekin ERA-järjestelmä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia Kantaan liittymisessä. Myös tietojen siirtäminen vanhoista potilastietojärjestelmistä onnistuu ERA Siirto -palvelun avulla.

OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIN

Yhteydenotto ERA asiakastukeen