skip to Main Content

EU-koronatodistusten tulostus, rokotusmerkintöjen kirjaus ja laboratoriotulosten kirjaus

ERA: Kansallinen tulostus- ja kirjauspalvelu KTKP

Kansallinen käyttöoikeus on päättynyt 30.6.2023.

Lääkäri käyttää pöytätietokonetta.

1.7.2023 alkaen Atostekin asiakastuki palvelee nimettyjä pääkäyttäjiä käytön päättymiseen liittyvissä kysymyksissä. Kirjauksiin ja todistuksiin liittyvät kysymykset osoitetaan käyttöoikeuden päätyttyä pääsääntöisesti organisaation omalle käytön tuelle tai tarvittaessa THL:lle tai Kelalle.

Palvelun kautta rokotusmerkinnät ja laboratoriotulokset tallennetaan Kanta-palveluun rakenteisessa muodossa niin, että tieto on parhaalla tavalla hyödynnettävissä. Koronatodistukset muodostuvat tulostettaviksi Kanta-palveluun tallennetuista tiedoista. Todistusten muodostamiseksi tallennusmuodon oikeellisuus on kriittinen. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos teillä on jatkossakin tarve vastaavalle palvelulle, ota yhteyttä myyntiimme.

UKK

Kela ei sulje ERAn liityntäpisteelle avattuja yhteyksiä automaattisesti. Jos alueellanne ei ole käytössä muita palveluita ERAn liityntäpisteen kautta, voitte ilmoittaa käytön päättymisestä Kantaan Teknisten tietojen muutosilmoituksella.

Useilla alueilla on käytössään tai tulossa käyttöön muita palveluita saman liityntäpisteen kautta. Jos olet epävarma alueenne tilanteesta, ota yhteyttä asiakastukeemme erasupport@atostek.com ennen muutosilmoituksen lähettämistä.

Loppujen käyttäjien käyttöoikeudet on asetettu päättymään 30.6.2023 jonka jälkeen järjestelmään ei enää pääse kirjautumaan.

Tämän jälkeen ERA SmartCard voidaan poistaa työasemilta mikäli jokin muu käytössä oleva ohjelmisto ei hyödynnä sitä.

THL on määrännyt Atostekin säilyttämään lokitiedot laissa vaaditun ajan. Mikäli haluatte tapahtumalokit omavastuiseen säilytykseen, ottakaa yhteyttä ERA asiakastukeen erasupport@atostek.com vuoden 2023 loppuun mennessä.

ERA terveydenhuollon ammattilaisten apuna

ERA KTKP -järjestelmän ominaisuudet ovat saatavilla erikseen tai osana ERA -kokonaisuutta myös yksityisille toimijoille.

Atostekin ERA-järjestelmä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia Kantaan liittymisessä. Myös tietojen siirtäminen vanhoista potilastietojärjestelmistä onnistuu ERA Siirto -palvelun avulla.

OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIN

Yhteydenotto ERA asiakastukeen