skip to Main Content

EU-koronatodistusten tulostus, rokotusmerkintöjen kirjaus ja laboratoriotulosten kirjaus

eRA: Kansallinen tulostus- ja kirjauspalvelu KTKP

Tälle sivulle kerätään käyttötapauksia kansallisen tulostus- ja kirjauspalvelun toiminnallisuuksista. Uusimmat käyttöohjeet, videot sekä tiedot koulutustilaisuuksista kootaan tälle sivulle koko käyttökauden ajan, joten sivua kannattaa jakaa organisaatiossa ja tallentaa se omiin kirjanmerkkeihin.

Lääkäri käyttää pöytätietokonetta.

THL:n tarjoamaan ja Atostekin toteuttamaan palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://era.ehoito.fi. Käyttöä varten tarvitaan käyttöönoton jälkeen internet-selain, kortinlukija, kortinlukijaohjelmisto eRA SmartCard ja DVV:n myöntämä Sote-ammattikortti tai henkilöstökortti. Jos organisaatiosi ei ole vielä aloittanut palvelun käytön valmistelua 5.7.2021 lähetetyn ohjeen mukaisesti, tulee organisaation edustajan olla ohjeiden saamiseksi yhteydessä suoraan EU:n koronatodistusten kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun sovellustoimittajaan. Sähköpostiviestin otsikkoon tulee sisällyttää ’Kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu KTKP’ ja organisaation nimi.

Jos edustat yksityisen sektorin toimijaa ja teillä on tarve vastaavalle palvelulle, ota yhteyttä.

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä organisaatiosi pääkäyttäjään tai tarvittaessa Atostekin asiakastukeen. Jos kyse on virhetilanteesta, ilmoita viestissä käyttäjän rekisteröintinumero, tapahtuman aikaleima ja lyhyt kuvaus ongelmasta. Älä koskaan lähetä potilaan tietoja.

Suosittelemme seuraamaan myös THL:n terveydenhuollon ammattilaisille koottua verkkosivua.

Palvelun kautta rokotusmerkinnät ja laboratoriotulokset tallennetaan Kanta-palveluun rakenteisessa muodossa niin, että tieto on parhaalla tavalla hyödynnettävissä. Koronatodistukset muodostuvat tulostettaviksi Kanta-palveluun tallennetuista tiedoista. Todistusten muodostamiseksi tallennusmuodon oikeellisuus on kriittinen. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ja osallistu tarvittaessa etäkoulutuksiin.

Ilmoittaudu tuleviin koulutuksiin

Ei tiedossa olevia koulutuksia.

Soittolistalle on koottu video-ohjeet täydentämään käyttöohjeita. Lista koostuu seuraavista osista:

  • sisäänkirjautuminen
  • koronatodistuksen tulostaminen
  • rokotusmerkinnän lisääminen
  • laboratoriotulosten lisääminen
  • potilaan avaaminen tilapäisellä yksilöintitunnuksella

Voit katsoa videot halutessasi yksitellen ja kytkeä tekstitykset päälle siirtymällä Youtubeen ”Watch on Youtube” -painikkeesta.

UKK

Alaikäisen potilaan päätöskyvyn arvio voidaan asettaa kahdella tavalla. Tulostajilla on oikeudet näistä ensimmäiseen.

1. Uusi palvelutapahtuma

Valitse potilasta avatessa ’Valitse palvelutapahtuma’  -näkymässä ”Avaa uusi palvelutapahtuma”. Näin luotavalle palvelutapahtumalle asetetaan päätöskyky näkymän alalaidassa. Kenttä on pakollinen.

2. ’Muokkaa tietoja’ -painike ’Palvelutapahtuma’ -välilehdellä

Navigoi ’Palvelutapahtuma’ -välilehdelle ja paina ’Muokkaa tietoja’ -painiketta sivun oikeassa laidassa. Päätöskyvyn voi muuttaa avautuvassa ikkunassa.

Todennäköisesti rokotteiden rakenteisissa kirjauksissa on puutteita. Jos oikeuksiisi kuuluu arkiston katselu, voit tarkistaa tilanteen hakemalla merkintöjä ”Arkisto” -välilehdellä. Kunkin tuloksiin nousevan kirjauksen vasemmassa ylänurkassa on kolme pistettä, josta aukeaa valinta ”Näytä rakenteisena”.

Jos merkintä on virheellinen, se tulee korjata tai mitätöidä alkuperäisellä järjestelmällä ja tehdä uusi kirjaus. Uusi, päällekkäinen kirjaus ei korjaa tilannetta.

Organisaationne käyttöoikeuksia ei ole todennäköisesti vielä vahvistettu. Ilmoitamme vahvistuksesta erikseen pääkäyttäjille kun käytön voi aloittaa! Mikäli ilmoitus on tullut, mutta ongelma jatkuu edelleen, olkaa yhteydessä tukeemme.

Tähän virheeseen on yleensä kaksi vaihtoehtoista syytä. Joko potilaalla ei ole suostumusta arkistotietojen katseluun, tai avattu palvelutapahtuma on yli 3kk vanha.

Potilaan suostumuksen tila näkyy ”Tiedot”-välilehdellä, josta voit myös muokata sitä (huom! vain potilaan suostumuksella ja allekirjoituksella!) mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet.

Palvelutapahtuman aikavälin voit tarkastaa ”Palvelutapahtuma” välilehdeltä. Mikäli palvelutapahtuma on liian vanha, sulje potilas. Potilasta uudelleen avatessa näet palvelutapahtumalistan ja päivämäärät. Mikäli listassa on uudempi palvelutapahtuma, valitse se. Mikäli ei, luo uusi palvelutapahtuma samasta näkymästä (pudotusvalikko).

Mikäli Kannassa on samasta rokotuksesta useampia merkintöjä, rokotustodistus ei tulostu tai se tulostuu väärin. Tuplamerkinnät tulee mitätöidä. Mikäli ylimääräiset merkinnät on tehty teidän organisaatiossanne, voitte mitätöidä merkinnät itse omasta järjestelmästänne, tai jos teillä on tarvittavat oikeudet, mitätöinnin voi tehdä eRA järjestelmässä. Mikäli ylimääräiset merkinnät on tehty jossain toisessa organisaatiossa, olkaa yhteydessä kirjaajaan.

Rokotuksen kirjausorganisaatiolla ei ole pysyvän henkilötunnuksen osalta todistuksen tulostamisen kannalta merkitystä. Rokotteet voidaan myös kirjata kahdessa eri organisaatioissa, ja tulosteen voi tulostaa kolmannessa.

Potilasta avatessa on huomioitava, että kirjaamistavaksi on valittuna ’Kirjataan omia merkintöjä’ ja mikäli tulostavassa organisaatiossa ei ole potilaalle tarpeeksi uutta palvelutapahtumaa, se tulee luoda ennen todistuksen tulostamista.

Tilapäisen tunnisteen osalta todistuksen voi tulostaa vain siinä organisaatiossa jossa rokotus on tehty.

KTKP-palvelun pääkäyttäjän tehtävä on tiedottaa Atostekille käyttäjälistat ja käyttöoikeusmuutokset. Pääkäyttäjillä ei ole pääsyä järjestelmän hallintaominaisuuksiin yms. vaan yhteydenotot tulee osoittaa suoraan Atostekin eRA-tukeen. Pääkäyttäjille ei siis ole tarvetta erilliselle ohjeelle tai koulutukselle.

Missä organisaatiossa tulostaminen on mahdollista?

Toisin kuin pysyvän henkilötunnuksen kohdalla, tilapäisen yksilöintitunnuksen haltijan todistukset on mahdollista tulostaa vain siinä organisaatiossa missä rokote tai laboratoriotulos on kirjattu! Tilapäiselle yksilöintitunnukselle kirjoitettuja tietoja ei luovuteta Kannasta rekisterien yli. Mikäli rokotteet on kirjattu esim. kahdessa eri organisaatiossa, tulostaminen onnistuu vain omaan rekisteriin kirjatun rokotteen osalta.

Miten tulostaminen tapahtuu?

Jotta tilapäisen yksilöintitunnisteen haltijoille saa tulostettua todistuksia, tarvitaan potilaan avaamiseen eRA KTKP:ssa kaikki seuraavat tiedot:

  • Väliaikainen tunniste
  • Tunnisteen myöntäjän tunniste (muodostuu tyypillisesti rungosta ja myöntämisvuodesta)

Tilapäisen yksilöintitunnuksen luomisen kansallisen OIDin muodostamisen sääntö on: 1.2.246.10.<y-tunnus >.22.<vuosi>.<tilap.ht>

Kaikki järjestelmät eivät muodosta tunnuksia säännönmukaisesti, joten tunnuksessanne saattaa olla poikkeavia solmuja tai esimerkiksi puuttuva vuosi.

Myöntämisvuosi on vuosi jolloin potilas on saanu tunnisteensa. Mikäli vuosi ei ole tiedossa, voitte tarkistaa omasta potilastietojärjestelmästänne koska potilaalle on tehty tälle tunnisteelle ensimmäinen kirjaus.

Myöntäjä on se järjestelmä, jossa potilaalle on luotu tilapäinen tunniste, ja jonka kautta rokote- tai laboratoriokirjaukset on kirjattu Kantaan.

Mikäli tietoja ei löydy säännönmukaisesti muodostetulla tunnisteella (potilasta avatessa ei löydy valittavaa palvelutapahtumaa tai tulostaessa tulee virhe ”Ei hakutuloksia”), tiedot eivät joko ole siirtyneet kantaan tai myöntäjän tunniste ei ole oikein. Tarkista tällöin myöntäjän tunniste oman organisaatiosi pääkäyttäjältä tai tarvittaessa eRA asiakastuesta.

Mikäli rokotukset tai laboratoriomerkinnät on kirjattu eRA KTKP-järjestelmällä, tätä tunnistetta ei tarvita, tunnuksen myöntämisvuosi riittää.

Todistus muodostetaan positiivisen laboratoriotestituloksen perusteelta. Diagnoosimerkinnästä huolimatta laboratoriotulos voi puuttua tai olla virheellinen. Tarkastathan että PCR- testin laboratoriotulos löytyy kannasta.

Kyseinen virheilmoitus viittaa siihen, että rokotemerkinnästä puuttuu pakollisia tietoja (tässä tapauksessa VNR-koodi). Mikäli kirjaus on tehty eRA järjestelmällä ja sinulla on oikeudet tietojen muokkaamiseen, varmista että rokotteen tyypiksi on valittu lääkevalmiste, ja listasta on valittu oikean rokotteen nimi. Tällöin muut tiedot päivittyvät lääkevalmisteen perusteella automaattisesti.
Mikäli rokote on kirjattu jollain muulla järjestelmällä tai sinulla ei ole muokkausoikeuksia, olkaa yhteydessä kirjaajaan.  Todistusta ei voi tulostaa ennen kuin merkintä on korjattu. Älkää kirjatko rokotemerkinnöistä uusia kopioita, sillä vanha merkintä pitää joka tapauksessa käsitellä oikeaksi tai mitätöidä ennen kuin todistuksen tulostus onnistuu, ja ylimääräiset kopiot estävät myös todistuksen tulostamisen.

Ei välttämättä. Organisaatiossa on mahdollista toimia organisaation normaalien potilasasiakirjojen tulostuskäytäntöjen mukaan. Varmista käytännöt omasta organisaatiostasi. Tulostamispalvelua voi käyttää sekä sote-ammattikortilla että henkilötunnukseen liitetyllä henkilöstökortilla. Tarvittaessa ole yhteydessä organisaatiosi pääkäyttäjään.

Kun lähetät henkilöstökortteihin liitettäviä henkilötunnuksia, käytäthän turvapostia. Huolehdithan myös mahdollisen salasanan toimittamisen turvallisuudesta.

eRA terveydenhuollon ammattilaisten apuna

eRA KTKP -järjestelmän ominaisuudet ovat saatavilla erikseen tai osana eRA -kokonaisuutta myös yksityisille toimijoille.

Atostekin eRA-järjestelmä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia Kantaan liittymisessä. Myös tietojen siirtäminen vanhoista potilastietojärjestelmistä onnistuu eRA Siirto -palvelun avulla.

OTA YHTEYTTÄ