skip to Main Content
Ohjelmistokehittäjän tietokoneen näyttö.

Miten digitalisaatio tukee hoidon tehokkuutta ja vaikuttavuutta?

Tällä kertaa Aatoksia ohjelmistobisneksessä -podcastissa käsitellään sitä, kuinka digitalisaation avulla voidaan tukea ihmisten tervehtymistä ja hyvinvointia. Mukana keskustelemassa on ohjelmisto- ja lääkäripalveluita tuottavan Solutos Oy:n perustaja ja varatoimitusjohtaja Kalle Horjamo. Juontajana toimii Atostekin Markku Haukijärvi.

Terveydenhuollossa ongelmana saattaa usein olla, että potilaat nähdään yhtenä suurena joukkona. Esimerkiksi mielenterveyspotilaat saavat hoitoa tietyn kaavan mukaan riippumatta siitä, missä vaiheessa heidän hoitojaksonsa on. Juuri tähän ongelmaan Solutoksen kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä PIRKKO pureutuu.

– Nykyiset tietojärjestelmät eivät riittävissä määrin tue toiminnanohjausta ja operatiivista johtamista. Isollakaan psykiatrian poliklinikalla ei usein tiedetä, montako potilasta on tällä hetkellä hoidossa, kuinka pitkiä heidän hoitojaksonsa ovat ja kuinka resurssit jakautuvat esimerkiksi uusien potilaiden ja pitkään hoidossa olleiden potilaiden kesken. Tämä johti oivallukseen, että jotakin uutta tarvitaan, kuvailee Horjamo.

PIRKKO-järjestelmän tavoitteena on päästä nopeammin parempiin hoitotuloksiin – erityisesti potilaiden kannalta, mutta samalla myös helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden työtä. Järjestelmä perustuu poikkeamaohjaukseen, eli aloitusnäyttö kertoo käyttäjälleen ne asiat, joihin juuri sillä kertaa pitäisi kiinnittää huomiota.

– Ongelma, jonka ratkaisemme, on se, että saamme näkyväksi sekä prosessin että toiminnanohjauksen tason. Käytännössä meillä on selkeä kuva siitä, mikä hoidon vaihe potilaalla on juuri silloin menossa, tiivistää Horjamo.

Järjestelmän tietoturva on varmistettu tavanomaisten teknisten menetelmien lisäksi rajaamalla sen tallentamia tietosisältöjä. PIRKKOon tallennetaan vain toiminnanohjauksen kannalta tärkein. Arkaluonteisemmat tiedot, esimerkiksi hoitokertomukset, tallentuvat ainoastaan potilastietojärjestelmään.