skip to Main Content

Ohjelmistoyritykset Atostek ja Pro Media Data kehittävät edullista nettireseptiä

Hallituksen tuoreessa lakiesityksessä ei huomioida markkinalähtöisiä ratkaisuja, vaan tavoitteena on kansallinen keskitetty reseptipalvelu

Hallituksen lakiesityksessä esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sekä lääkemääräysten sähköiseen käsittelyyn luotavaksi keskitettyä, kansallista palvelua, jonka toteuttaisi Kansaneläkelaitos. Perusteluna on, että saatavilla tai odotettavissa ei ole markkinalähtöisesti toteutettuja selainpohjaisia palveluja, jotka eivät vaadi kallista potilastietojärjestelmää. Edelleen esityksessä todetaan, että markkina on ilmeisesti niin pieni, ettei kaupallisten toimijoiden kannata kehittää ratkaisuja.

Kaupalliset toimijat ovat kuitenkin kehittämässä selainpohjaisia eReseptipalveluja, jotka sopivat erityisesti pienille vastaanotoille, yksittäisille lääkäreille ja hammaslääkäreille. Hallituksen juuri tekemä lakiesitys toteutuessaan veisi pohjan markkinaehtoisilta ratkaisuilta.

Pirkanmaalaiset ohjelmistoyritykset Pro Media Data Oy ja Atostek Oy ovat yhdessä kehittäneet nettireseptiä.

– Potilastietojärjestelmästä riippumaton selainpohjainen ratkaisu on mahdollinen, kun THL selvittää erillistä selainsovellusta koskevat auditointivaatimukset Sosiaali- ja terveysministeriöstä lähiviikkoina. Se on ollut pullonkaula, sanoo tekninen johtaja Timo Valli Pro Media Data Oy:stä.

Timo Vallin mukaan ennen tätä THL:n ilmoitusta selainpohjaisen, ilman potilastietojärjestelmää toimivan reseptisovelluksen tuomista markkinoille ovat viivyttäneet viranomaismääräykset. Niissä on tähän asti käytännössä edellytetty, että reseptisovellus on kytköksissä johonkin potilastietojärjestelmään.

– Meillä on yhdessä Pro Media Datan kanssa valmius tuoda keväällä markkinoille selainpohjainen eReseptisovellus NettiResepti. Yksityinen ammatinharjoittaja tai pieni vastaanotto voi ottaa sen helposti ja nopeasti käyttöönsä pienin kustannuksin, kertoo toimitusjohtaja Mika Torhola Atostek Oy:stä.

Atostek ja Pro Media Data ovat kehittäneet NettiReseptiä tähän asti Pro Media Datan omaa Promeda-potilastietojärjestelmää varten. NettiResepti on Timo Vallin mukaan kuitenkin riippumaton potilastietojärjestelmästä, joten sitä voi käyttää muidenkin potilastietojärjestelmien kanssa tai selaimella kokonaan ilman potilastietojärjestelmää.

– Tarvitaan vain kortinlukija ja kortti, joten alkuinvestointi on hyvin pieni. Sen jälkeen kuukausimaksu on tukipalveluineen yksittäiselle täysipäiväiselle lääkärille enintään 100 euron luokkaa arvonlisäveroineen. Käyttäjämäärien kasvaessa hinnat tulevat putoamaan, sanoo Timo Valli.

Vallin ja Torholan mukaan kaupalliset toimijat pystyvät mainiosti hoitamaan sähköisen reseptin niin, että se on kannattavaa kaikille.
– Julkista sektoria ei tarvitse reseptin takia tarpeettomasti paisuttaa, Valli toteaa.
– Yksin toimivat lääkärit eivät siis tarvitse sähköisen reseptin takia lakiesityksessä mainittua noin 12 000 euron investointia potilastietojärjestelmään, Torhola sanoo.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Timo Valli, Pro Media Data Oy, puh. 044 545 2928
Toimitusjohtaja Mika Torhola, Atostek Oy, puh. 050 412 3453

Viite:
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta. Selainpohjaisesta reseptipalvelusta kerrotaan alkaen kohdasta 2.3:

Hallituksen lakiesitykseen »

Nettiresepti.fi »