skip to Main Content

PALVELUT

IT-Saneerauspalvelu

Tietojärjestelmiin kertyy usein vuosien saatossa päällekkäisyyttä ja tehottomuutta. Lisäksi tietojärjestelmissä piilevät riskit saattavat toteutuessaan lamauttaa koko organisaation toiminnan. Usein tietojärjestelmien nykytila ei ole edes selvillä ja ongelmat pysyvät piilossa siihen asti, kunnes jokin osa pettää. Autamme sinua löytämään järjestelmien ongelmat ja säästämään selvää rahaa.

1. Aloitetaan kuntokartoituksella

Nopealla Kuntotarkastuksella selvität onko tietojärjestelmissäsi piileviä riskejä, tehottomuutta, teknistä velkaa tai kustannussyöppöjä. Kuntokartoituksen tarkoituksena on selvittää tietojärjestelmien nykytila ja mahdollisesti tarvittavat saneeraustoimenpiteet.

2. Määritellään tavoitteet

Kuntokartoituksen ja asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden perusteella laaditaan suunnitelma mitä tietojärjestelmien saneerauksella tavoitellaan. Millainen tietojärjestelmäkokonaisuus parhaiten palvelee organisaation tarpeita? Tavoitellaanko kokonaan uutta liiketoimintaa tai toimialaa, halutaanko karsia kustannuksia, pienentää tietojärjestelmiin sisältyviä riskejä vai tavoitellaanko näitä kaikkia?

3. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus

Kuvataan organisaation prosessit, tietovirrat ja tietojärjestelmät kokonaisarkkitehtuurisuunnittelun avulla. Tuloksena saadan tarkka kuvaus organiaation toiminnasta, toimintaan tarvittavista tietojärjestelmistä, sekä ehdotus miten tietojärjestelmäkokonaisuutta pitää muuttaa tavoitetilaan pääsemiseksi.

Kokonaisarkkitehtuurin kuvausta, tarkennetaan iteratiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tavoitteiden ohjatessa suunnittelua.

4. Laaditaan roadmap

Seuraavaksi laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma miten nykytilasta päästään tavoitetilaan.

Suunnitelmassa käydään läpi lisättävät ja poistettavat tietojärjestelmät, tietojärjestelmien komponentit, integraatiot ja tietojen migraatiot, sekä aikataulutetaan toimenpiteet ja päätetään miten muutokset tehdään. Samalla suunnitellaan, käytetäänkö kussakin muutettavassa kohdassa valmisohjelmistoa, valmiita tai räätälöitäviä komponentteja vai tehdäänkö kokonaan uusi ohjelmisto. Autamme myös kilpailutuksissa.

5. Toteutetaan muutokset

Toteutus voidaan aloittaa jo suunnitteluvaiheen aikana, jos havaitaan selviä osuuksia joiden toteutuksen osalta ei ole syytä odottaa koko suunnitelman valmistumista.

Atostek voi suunnittelun lisäksi myös toteuttaa tietojärjestelmän saneeraustehtäviä. Näistä tehtävistä sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

KOKONAISARKKITEHTUURI

Kokonaisarkkitehtuuri sopii hyvin organisaatioiden toiminnan, prosessien ja tietojärjestelmien kuvaamiseen. Sillä mallinnetaan tietojärjestelmien ja tietovirtojen lisäksi myös organisaation toiminnot ja prosessit. Kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu sopii erityisen hyvin monimutkaisten organisaatioiden ja tietojärjestelmäkokonaisuuksien kuvaukseen.

Miksi juuri Atostek?

Atostekin tietojärjestelmien saneerauspalvelun tuloksena saat suunnitelman, kuinka tietojärjestelmäkokonaisuuden tai ohjelmiston tilaa parannetaan haluamiesi asioiden osalta, olkoon se sitten kustannustaso, ylläpidettävyys, laajennettavuus, tietoturva tai tietojärjestelmiin sisältyvät riskit.

Miksi kannattaa valita juuri Atostek?

  • Atostekilla on runsaasti kokemusta kokonaisarkkitehtuurityöstä ja asiakkaan tietojärjestelmäkokonaisuuteen perehtymisestä
  • Atostekilta saat suunnittelun lisäksi myös toteutustyön. Voimme tehdä muutoksia tietojärjestelmiin ja tehdä kehitystyötä ilman että työtä tarvitsee aina tilata muualta.
  • Emme pelkää vanhojenkaan ohjelmointiympäristöjen ja tietojärjestelmien parissa työskentelyä. Olemme modernisoineet ja laajentaneet jopa kymmeniä vuosia vanhoja ohjelmistoja.
  • Kaikkea ei tarvitse pistää kerralla uusiksi. Eteneminen askel kerrallaan hallitun kokoisissa osissa pienentää riskiä. Usein vanhat ja toimivat osat kannattaa säästää ja uudistaa vain tarvittavat osat.
  • Kokeneet asiantuntijamme pystyvät ottamaan vastuuta ja toimimaan proaktiivisesti. Asiakkaalta vaadittava työn määrä on pieni.

Laitetaanko teidänkin tietojärjestelmät kuntoon?
Ota yhteyttä, niin pistetään toimeksi!