skip to Main Content

Terveydenhuollon toimikortit käyttöön ERA SmartCardin avulla – tunnistautuminen ja sähköinen allekirjoitus helposti mihin tahansa sovellukseen

ERA SmartCard -kortinlukijasovellus hoitaa kaiken tarvittavan korttikommunikoinnin toimikorttien kanssa. Sen avulla voidaan tehdä vahva sähköinen tunnistaminen ja suorittaa sähköinen allekirjoitus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetään Digi- ja väestötietoviraston myöntämiä toimikortteja sähköiseen tunnistamiseen ja sähköisen allekirjoituksen tuottamiseen. Toimikorttien kanssa kommunikointi ei kuitenkaan ole yksinkertaista: kommunikointiin tarvitaan kortinlukijan lisäksi sovellus, joka välittää viestit lukijalle ja tulkitsee lukijan lähettämät vastaukset.

Ratkaisuksi Atostek on kehittänyt ERA SmartCard -kortinlukijasovelluksen. Sähköisen tunnistautumisen ja allekirjoituksen lisäksi ERA SmartCard -sovelluksella voidaan esimerkiksi aktivoida toimikortti sekä vaihtaa kortin tunnusluvut.

Kirjastototeutus mahdollistaa uudenlaisen käytön

Windows-, macOS-, Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille suunnattujen ERA SmartCard -sovellusten lisäksi ERA SmartCard -kokonaisuuteen on juuri kehitetty kaksi Android-kirjastoa. Niiden avulla korttikommunikointiin liittyvät toiminnot voidaan ottaa helposti käyttöön asiakkaan omassa natiivissa Android-sovelluksessa.

ERA SmartCard Androidin kirjastototeutus koostuu kahdesta sisäkkäisestä kirjastosta (kuva 1). Sisempi kirjasto, ERA SmartCard Core, tarjoaa rajapinnat kortinlukijoiden ja toimikorttien kanssa kommunikoinnille. Kirjasto tukee monia USB- ja Bluetooth-lukijoita sekä Android-laitteiden sisäisten NFC-lukijoiden käyttöä. ERA SmartCard Complete -kirjasto puolestaan tarjoaa Core-kirjaston ominaisuuksien lisäksi ERA SmartCardin HTTPS-rajapinnan ja kommunikoinnin ERA-järjestelmän kanssa.

Kuva 1: ERA SmartCard Android -sovelluksen sekä kirjastototeutuksen käyttökohteet.

Kirjastototeutuksen myötä asiakas voi luoda oman natiivin Android-sovelluksensa ja ottaa siinä Core- tai Complete-kirjaston käyttöön. Tällöin asiakas ei joudu käyttämään juurikaan resursseja kortinlukija- ja korttikommunikaation tuottamiseksi, ja voi sen sijaan keskittyä esimerkiksi sovelluksensa käyttöliittymän kehittämiseen. Kirjastototeutusta käytettäessä on myös mahdollista lisätä omia kortinlukijoita, jos toteutuksen valmiiksi tukemien USB-, Bluetooth- ja NFC-lukijoiden lisäksi halutaan käyttää jonkin toisen kortinlukijavalmistajan laitteita.

ERA SmartCard -kokonaisuudessa on jokaiselle jotakin

Alkuperäinen ERA SmartCard Android -sovellus on hyvä valinta esimerkiksi silloin, kun halutaan käyttää Atostekin ERA-järjestelmää tunnistautumiseen ja sähköisten allekirjoitusten tekemiseen. Sen lisäksi sovellus on helppo valinta silloin, kun tarvitaan kortinlukijasovellus käytettäväksi jonkin toisen järjestelmän kanssa ilman, että järjestelmän kehittäjä joutuu käyttämään resursseja kortinlukijasovelluksen kehittämiseen.

ERA SmartCard Android -kirjastototeutus on sen sijaan mutkaton valinta silloin, kun järjestelmän kehittäjä haluaa luoda oman sovelluksen ja esimerkiksi panostaa sen käyttöliittymän kehitykseen, mutta ei halua käyttää suurta määrää resursseja korttikommunikaation toteuttamiseen ja testaukseen.

ERA SmartCard Android -kokonaisuus tarjoaa erilaisiin tilanteisiin ratkaisuja, jotka on helppo ottaa käyttöön ja joiden ansiosta asiakas voi ohjata resurssejaan paremmin. Kirjastototeutuksen käyttö voi myös tehdä asiakkaan ohjelmasta modulaarisemman, sillä kortinlukija- ja toimikorttikommunikointiin liittyvät toiminnot ovat kirjaston myötä omassa moduulissaan, jonka sisäisestä toteutuksesta sovelluksen kehittäjän ei tarvitse välittää.


Jasmin Kuusisto
Ohjelmistosuunnittelija

Työskentelen Atostekilla ohjelmistosuunnittelijana ERA SmartCard -projektissa. Aloitin tehtävässä vuonna 2022 ja olen juuri valmistunut diplomi-insinööriksi. Käsittelin omassa diplomityössäni ERA SmartCard Android -sovelluksen toimintojen siirtämistä kirjastomuotoon.