skip to Main Content

Terveydenhuollon toimikortit käyttöön Atostek ID:n avulla – tunnistautuminen ja sähköinen allekirjoitus helposti mihin tahansa sovellukseen

Atostek ID-kortinlukijasovellus hoitaa kaiken tarvittavan korttikommunikoinnin toimikorttien kanssa. Sen avulla voidaan tehdä vahva sähköinen tunnistaminen ja suorittaa sähköinen allekirjoitus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetään Digi- ja väestötietoviraston (DVV) myöntämiä toimikortteja sähköiseen tunnistamiseen ja sähköisen allekirjoituksen tuottamiseen. Toimikorttien kanssa kommunikointi ei kuitenkaan ole yksinkertaista: kommunikointiin tarvitaan kortinlukijan lisäksi sovellus, joka välittää viestit lukijalle ja tulkitsee lukijan lähettämät vastaukset.

Ratkaisuksi Atostek on kehittänyt Atostek ID -kortinlukijasovelluksen, aikaisemmalta nimeltään ERA SmartCard -sovellus. Sähköisen tunnistautumisen ja allekirjoituksen lisäksi Atostek ID -sovelluksella voidaan esimerkiksi aktivoida toimikortti sekä vaihtaa kortin tunnusluvut.

Kirjastototeutus mahdollistaa uudenlaisen käytön

Windows-, macOS-, Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille suunnattujen Atostek ID -sovellusten lisäksi kokonaisuuteen on juuri kehitetty kaksi Android-kirjastoa. Niiden avulla korttikommunikointiin liittyvät toiminnot voidaan ottaa helposti käyttöön asiakkaan omassa natiivissa Android-sovelluksessa.

Atostek ID -Androidin kirjastototeutus koostuu kahdesta sisäkkäisestä kirjastosta (kuva 1). Sisempi kirjasto, Atostek ID Core, tarjoaa rajapinnat kortinlukijoiden ja toimikorttien kanssa kommunikoinnille. Kirjasto tukee monia USB- ja Bluetooth-lukijoita sekä Android-laitteiden sisäisten NFC-lukijoiden käyttöä. Atostek ID Complete -kirjasto puolestaan tarjoaa Core-kirjaston ominaisuuksien lisäksi Atostek ID:n HTTPS-rajapinnan ja kommunikoinnin ERA-järjestelmän kanssa.

Atostek ID -Android-sovelluksen sekä kirjastototeutuksen käyttökohteet.

Kirjastototeutuksen myötä asiakas voi luoda oman natiivin Android-sovelluksensa ja ottaa siinä Core- tai Complete-kirjaston käyttöön. Tällöin asiakas ei joudu käyttämään juurikaan resursseja kortinlukija- ja korttikommunikaation tuottamiseksi, ja voi sen sijaan keskittyä esimerkiksi sovelluksensa käyttöliittymän kehittämiseen. Kirjastototeutusta käytettäessä on myös mahdollista lisätä omia kortinlukijoita, jos toteutuksen valmiiksi tukemien USB-, Bluetooth- ja NFC-lukijoiden lisäksi halutaan käyttää jonkin toisen kortinlukijavalmistajan laitteita.

Atostek ID -kokonaisuudessa on jokaiselle jotakin

Alkuperäinen Atostek ID -Android-sovellus on hyvä valinta esimerkiksi silloin, kun halutaan käyttää Atostekin ERA-järjestelmää tunnistautumiseen ja sähköisten allekirjoitusten tekemiseen. Sen lisäksi sovellus on helppo valinta silloin, kun tarvitaan kortinlukijasovellus käytettäväksi jonkin toisen järjestelmän kanssa ilman, että järjestelmän kehittäjä joutuu käyttämään resursseja kortinlukijasovelluksen kehittämiseen.

Atostek ID -Android-kirjastototeutus on sen sijaan mutkaton valinta silloin, kun järjestelmän kehittäjä haluaa luoda oman sovelluksen ja esimerkiksi panostaa sen käyttöliittymän kehitykseen, mutta ei halua käyttää suurta määrää resursseja korttikommunikaation toteuttamiseen ja testaukseen.

Atostek ID -Android-kokonaisuus tarjoaa erilaisiin tilanteisiin ratkaisuja, jotka on helppo ottaa käyttöön ja joiden ansiosta asiakas voi ohjata resurssejaan paremmin. Kirjastototeutuksen käyttö voi myös tehdä asiakkaan ohjelmasta modulaarisemman, sillä kortinlukija- ja toimikorttikommunikointiin liittyvät toiminnot ovat kirjaston myötä omassa moduulissaan, jonka sisäisestä toteutuksesta sovelluksen kehittäjän ei tarvitse välittää.


Jasmin Kuusisto
Ohjelmistosuunnittelija

Työskentelen Atostekilla ohjelmistosuunnittelijana Atostek ID -projektissa. Aloitin tehtävässä vuonna 2022 ja olen juuri valmistunut diplomi-insinööriksi. Käsittelin omassa diplomityössäni silloisen ERA SmartCard Android -sovelluksen toimintojen siirtämistä kirjastomuotoon.