skip to Main Content

Tiedon tulisi kulkea reaaliajassa — korona paljasti hitauden terveydenhuollon järjestelmissä

On hieman onnetonta, että Kanta-palveluiden nimessä on sana arkisto ja sinne tietoja vietäessä puhutaan arkistoinnista. COVID-19 -pandemian aikana on huomattu, että reaaliaikainen tiedonkulku on ensiarvoisen tärkeää, ja Kanta-palvelut muodostavat sille tärkeän väylän.

THL:n tiedotteessa korostetaan ajantasaisen tiedon tärkeyttä COVID-19 -pandemian hoidossa. Tähdellisiä tietotarpeita on sekä sote-ammattilaisilla että asiakkailla, ja yksi niistä on henkilön koronatestin tulos.

THL:n tiedotteessakin puhutaan ”arkistoinnista”. Tämän sanan soisi jäävän jo pois kielenkäytöstä Kanta-palveluista puhuttaessa. Arkisto tuo mieleen loppusijoituspaikan, jonne jo ajankohtaisuutensa menettäneet tiedot säilötään siltä varalta, että joku sattuisi sittenkin niitä vielä joskus kaipaamaan.

Ei arkisto vaan sote-tietoväylä

Oikeastihan Kanta on tärkein sote-tiedon välittämisen väylä sekä ammattilaisilta asiakkaille että myös ammattilaiselta ammattilaiselle, kun hoitoketju ylittää organisaatiorajat. Reseptien tapauksessa kukaan ei reaaliaikaisen tiedonkulun merkitystä kyseenalaista – ja nekin ovat osa Kanta-palveluita. Potilas odottaa ilman muuta, että hän voi marssia suoraan vastaanotolta apteekkiin ja saa lääkkeensä heti kelakorttiaan vilauttamalla.

Jostain syystä potilaskertomusten ja jo aiemmin mainittujen laboratoriotutkimusten tapauksessa ei toimita kaikkialla yhtä ripeästi kuin reseptien kanssa. Viivettä ja kirjausten kokonaan puuttumista aiheuttavia ongelmia on sekä sote-organisaatioiden prosesseissa että tietojärjestelmien toteutuksissa. Osa potilastietojärjestelmistä käsittelee Kanta-palvelua vain arkistona: päivän aikana syntyneet tiedot viedään Kanta-palveluun vanhanaikaisesti yöllisenä eräajona.

Parannettavaa sekä prosesseissa että tietojärjestelmissä

COVID-19 -kokemuksista tulisi nyt oppia ja korjata huonot käytännöt ja toteutukset. Nykyaikana ei ole mitään teknistä syytä viedä sote-palveluissa syntyviä tietoja Kanta-palveluihin muulla tavalla kuin reaaliajassa, eli samalla hetkellä kuin tiedot syntyvätkin.

Esimerkiksi Atostekin Kanta-liityntäpalvelukokonaisuus eRA tarjoaa sekä sote-toimijoiden potilas- ja asiakasjärjestelmille että laboratorioille rajapinnat, joiden avulla tiedot menevät Kelan järjestelmään saman tien, tietoturvallisesti ja oikeassa muodossa. Kirjaukset voi myös tehdä suoraan eRAn omalla selaimessa toimivalla suorakäyttöliittymällä, jonka lopullisena tiedot tallentavana taustapalveluna on Kanta itse.

Tavoitteena maailman paras sote-tietoarkkitehtuuri

Kehittämällä sekä itse Kanta-palveluja että niitä käyttäviä sovelluksia ja järjestelmiä pysymme Suomessa globaalin kehityksen kärjessä. Reaaliaikainen, kattava mutta tietoturvallinen tiedon kulku on tässä keskeinen elementti. Meillä on jo nyt yksi maailman parhaista kansallisista sote-tietoarkkitehtuureista, ja voimme rakentaa siitä entistäkin paremman.


Risto Pitkänen
Johtava konsultti