skip to Main Content

ASIAKKAAT

Merkittävää toiminnan tehostamista digitalisaation avulla

Yhteistyö

Atostek on toimittanut PET-keskukselle useita tietojärjestelmiä. Näihin kuuluvat Peto – tutkimustiedon hallintajärjestelmä, GMP-yhteensopiva varastokirjanpitojärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä PET ERP sekä GMP-yhteensopiva LIMS-järjestelmä. Lisäksi olemme auttaneet PET-keskusta määrittelemään ja parantamaan toimintaprosessejaan. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet myös lukuisia järjestelmäintegraatioita.

PET-keskukselle tehtyjen toimeksinantojen avulla Atostekille on kerääntynyt hyvin laaja kokemus PET-keskuksen toiminnasta ja siihen liittyvistä vaatimuksista.  Vuonna 2012 Turun PET-keskus valitsi Atostekin historiansa suurimman, miljoonaluokan IT-hankkeen toteuttajaksi, jonka tarkoituksena oli luoda maailman ensimmäinen koko PET-keskuksen kattava toiminnanohjausjärjestelmä.

Hyödyt asiakkaalle

Atostekin työn tuloksena Turun PET-keskus on kyennyt tekemään enemmän tutkimuksia samoilla resursseilla. Järjestelmä on jopa puolittanut syöpäpotilaiden kiireellisten tutkimusten läpimenoajat. IT-projektien ohessa myös toimintaprosessit, tietojen jäljitettävyys ja seuranta ovat kehittyneet.

PET ERP

PET ERP on toiminnanohjausjärjestelmä PET-kuvantamiskeskusten käyttöön. Se hallitsee PET-keskuksen resursoinnin, tutkimusten aikataulutukset, tutkimusdatan kirjauksen sekä lääkevalmistuslaboratorion varastonhallinnan. PET ERP sisältää GMP-vaatimukset täyttävän LIMS-järjestelmän.

Lue lisää PET ERP-järjestelmästä

Turku PET Centre

Turun PET-keskus tekee lääketieteellistä ja diagnostista tutkimusta PET-kuvantamisen (Positron Emission Tomography) avulla. Turun PET-keskus tunnetaan maailmanlaajuisesti korkeatasoisena laitoksena, jolla on paljon globaaleilla markkinoilla toimivia asiakkaita, jotka tekevät lääketieteellistä tutkimusta.

Haluatko kuulla lisää asiakastarinoitamme?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!