skip to Main Content

Asiantuntijana kehittyy jatkuvan oppimisen kautta

Atostekin ydinarvoja ovat luottamus, kunnioitus, sivistys ja ammattimaisuus. Ne valittiin yhdessä henkilöstön kanssa. Yhdeksi tärkeimmistä nousi sivistys ja jatkuva osaamisen kehittäminen. Tämä tukee myös meidän ajatusmaailmaamme rekrytoinnissa: asiantuntijana kehitytään jatkuvan oppimisen kautta, kun yrityksessä panostetaan työntekijöiden tukemiseen. Kun yleensä puhutaan itsensä kehittämisestä ja oppimisesta, usein yrityksen tarjoamat mahdollisuudet ammatillisiin koulutuksiin ovat isossa roolissa. Osaaminen kehittyy kuitenkin myös koulutusten ulkopuolella.

– Polkuja kehittyä asiantuntijana on useita. Se voi tarkoittaa esimerkiksi vetovastuuta teknisesti haastavassa projektissa tai erikoistumista yhteen tai useampaan tekniseen osa-alueeseen, pohtii Annamari Lehtinen, Atostekin HR-asiantuntija. – Oppiminen ei rajoitu ainoastaan koulutukseen ja valmistumiseen, tai työnantajan tarjoamiin koulutuksiin, vaan myös työ opettaa.

Pelkät tekniset asiat vanhenevat usein IT-alalla nopeasti, mutta laaja-alainen alan yleissivistys mahdollistaa uusien tekniikoiden ja työkalujen omaksumisen.

– Meidän näkemyksemme on, että asiantuntijuuden ytimessä on ongelmanratkaisukyky sekä kyky hahmottaa asioita koodia korkeammalla tasolla. Lisäksi asiantuntijuutta on myös tietynlainen ote työhön. Teknisen tietämyksen lisäksi tärkeää on esimerkiksi suunnitella omaa ajankäyttöä ja kyetä hahmottamaan miten tehtävässä tulisi edetä, Lehtinen jatkaa.

Konkreettinen näyttö Atostekin panostuksesta sivistysarvon toteuttamiseen ovat tähän mennessä rahoitetut yli 50 akateemista opinnäytetyötä. Valmistumisen jälkeen ammattitaidon kehittyminen ja asiantuntijaksi kasvaminen jatkuu työssä ja Atostekin Sivistämön koulutuksissa, joilla voidaan tähdätä esimerkiksi projektinhallintataitojen vahvistamiseen tai tietyn pilvialustan sertifioituun osaamiseen.

Katso video:

Lue lisää:
» Ollin ura Atostekilla: Projektipäällikkönä oppii hahmottamaan kokonaisuuksia ja ihmisiä