skip to Main Content

Atostekin eRA-palvelu on valmiina sähköisen rokotustodistuksen aikaan

Lue lisää palvelusta (6.4.2021)

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sähköisen rokotustodistuksen käyttöönottoa. Käytännössä rokotustodistus tulee osaksi Omakanta-palvelua.

Jotta saadun koronarokotuksen näyttävä rokotustodistus on mahdollista Omakannasta tuottaa, rokotuksen tiedot pitää kirjata rokotuspaikassa Kanta-palveluun rakenteisesti. Kaikki terveydenhuollossa käytössä olevat järjestelmät eivät tätä kuitenkaan vielä tue. Atostekin eRA-palvelussa rokotusten rakenteinen kirjaaminen on valmiina heti käyttöön.

– Etuna Atostek eRAssa on se, että se voidaan ottaa helposti ja nopeasti käyttöön myös täysin itsenäisenä selainkäyttöisenä pilvipalveluna, sanoo Atostekin eRA-liiketoimintajohtaja Miika Parvio. – Näin rokotusten rakenteinen kirjaaminen saadaan käyttöön käytännössä välittömästi, vaikka organisaation potilastietojärjestelmä ei siihen taipuisikaan.

Vaikka koronarokotusten kirjaaminen onnistuu hyvin jo nykyisellä eRAn käyttöliittymällä, massarokotusten ennennäkemättömän mittakaavan vuoksi Atostek suunnittelee parhaillaan optimoitua, erittäin nopeaa ja helppokäyttöistä rokotusten kirjauskäyttöliittymää.

» Lue lisää sähköisestä rokotustodistuksesta (stm.fi)

Lisätietoja antaa Miika Parvio, liiketoimintajohtaja, puh. +358 45 113 8881, miika.parvio@atostek.fi