skip to Main Content

Atostek tukena Tampereen Infran mobiilijärjestelmän kilpailutuksessa

Atostek avusti Tampereen Infraa mobiilijärjestelmän vaatimusmäärittelyn laatimisessa sekä tarjosi asiantuntemustaan onnistuneen tietojärjestelmähankinnan läpiviemiseksi.

– Atostekin tehtävänä oli auttaa tilaajan asiantuntijoita laatimaan tietoteknisesti pätevä ja tarjouspyynnön liitteeksi soveltuva vaatimusmäärittely, Miika Parvio Atostek Oy:stä kertoo.

– Työhön kuului olennaisena osana kartoittaa kokonaisuus, johon mobiilijärjestelmää oltiin hankkimassa ja johon hankittava järjestelmä olisi tavoitteena integroida. Autoimme Tampereen Infraa muodostamaan kokonaiskäsityksen olemassa olevista järjestelmistä, niiden välisistä suhteista sekä siitä, minkälaisia teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia olemassa olevat järjestelmät asettivat hankittavalle järjestelmälle, Parvio jatkaa.

Tampereen Infran Risto Asikainen oli ensimmäistä kertaa mukana laatimassa tietojärjestelmäkilpailutusta.

– Me tarvitsimme apua vaatimusmäärittelyiden jäsentelyihin, järkiperäistämisiin ja kokonaisuuden hallintaan. Meillä oli tiedossa toiminnan tarpeet ja vaaditut tietoturva- ja taustajärjestelmien tarpeet. Atostekilta tuli asiantuntemus siihen, mitä kannattaa vaatia ja miten. Lisäksi saimme tarpeellista taustatietoa tietojärjestelmien kilpailuttamiseen liittyvistä sudenkuopista ja haasteista, Risto Asikainen Tampereen Infrasta kertoo.

– Henkilökohtaisesti sain paljon tukea siihen, että uskalsin jatkaa ja viedä hankkeen loppuun, Asikainen jatkaa.

Atostek tarjoaa palveluita tietojärjestelmien hankintaan.

Lisätietoja: Risto Pitkänen, 040-576206415