skip to Main Content

Atostekille merkittävä liikenteenhallinnan ICT-konsultoinnin puitesopimus

Atostek menestyi Traffic Management Finland Group -konsernin (TMFG) julkisessa kilpailutuksessa liikenteenhallinnan ICT-konsultoinnista ja pääsi mukaan puitejärjestelyyn yhdessä kolmen muun yrityksen kanssa. Viime viikolla allekirjoitettu puitesopimus on jatkoa monivuotiselle yhteistyölle, joka on alkanut jo entisen Liikenneviraston aikana. Vuoden 2019 alussa Liikennevirasto muuttui Väylävirastoksi ja samalla liikenteenhallintatoiminnot yhtiöitettiin.

Puitejärjestelyn alla tehtävien hankintojen ennakoitu kokonaisarvo on 1,5–3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Perussopimuskausi on kolmivuotinen ja tilaajalla on mahdollisuus käyttää lisäksi kahden vuoden optio.

“Atostekin asiantuntijat tuntevat toimialan ja ovat sitoutuneita hankkeidemme tavoitteisiin. Olen iloinen yhteistyön jatkumisesta”, sanoo yksikön päällikkö Markus Nilsson Intelligent Traffic Management Finland Oy:stä. “Atostekilla on ollut merkittävä rooli mm. tieliikenteen ohjauksen järjestelmien uudistamisen suurhankkeessa T-LOIKissa, jossa heidän konsulttinsa ovat tukeneet meitä kaikissa vaiheissa”, hanketta johtava Nilsson jatkaa.

“On hienoa saada liikenteenhallinnan toimeksiannoillemme jatkoa myös yhtiöityksen jälkeisenä aikana. Hankkeet, joissa olemme mukana, ovat konsultille todella mielenkiintoisia ja niillä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, kertoo vanhempi konsultti ja Atostekin T-LOIK -tiimin projektipäällikkö Tero Lahtinen.

“TMFG-konserni on yksi Atostekin suurimmista asiakkuuksista. Sopimus on meille todella tärkeä ja vahvistaa Atostekin asemaa liikennetoimialan ICT-asiantuntijapalveluiden toimittajana”, Atostekin toimitusjohtaja Mika Torhola iloitsee.

Lisätietoja antavat:
Markus Nilsson, ITM Finland, puh. +358 45 657 9098
Tero Lahtinen, Atostek, puh. +358 45 7874 3459

Traffic Management Finland Group tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita kaikissa liikennemuodoissa sekä varmistaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia sekä turvallisuusviranomaisten toimintaa. Traffic Management Finland kerää, hallinnoi ja avaa tietoa luoden mahdollisuuksia markkinoille syntyvälle uudelle liiketoiminnalle. Yhtiö tarjoaa ja kehittää edistyksellisiä, uusia palveluita ja edesauttaa liikenteen ekosysteemien kasvua. Konsernin tytäryhtiöihin kuuluvat rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta vastaava Finrail Oy, tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta vastaava Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland), meriliikenteen ohjauksesta vastaava Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland) ja lennonvarmistuksesta vastaava Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland). Konsernissa työskentelee koko Suomessa yhteensä reilut tuhat henkilöä.

Atostek tarjoaa tietojärjestelmien ja ohjelmistokehityksen poikkitieteellisiä asiantuntijapalveluita. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat terveydenhuolto ja lääketiede, teollisuuden tuotekehitys sekä julkisen sektorin IT-konsultointi. Atostekilla on myös omia terveydenhuollon ja lääketieteen tietojärjestelmätuotteita. Atostek työllistää yhteensä yli sata henkilöä toimipisteissään Tampereella ja Espoossa.