skip to Main Content

Atostekin uusi tekoälyapuri AI-Mari vastaa HR-kysymyksiin ja nopeuttaa työelämän rutiineja

Atostek on kehittänyt tekoälyllä toimivan AI-Marin, joka pohjautuu yrityksen sisäisiin ohjeisiin ja osaa vastata esimerkiksi sairauslomia tai perhevapaita koskeviin kysymyksiin. Tarkoituksena on hyödyntää samaa teknologiaa esimerkiksi isoissa ohjelmistoprojekteissa ja tarjota sitä myös asiakkaille.

Atostekin tekoälyapuri AI-Mari on toteutettu Microsoftin Azure-pilvipalveluun ja se perustuu GPT-4 -kielimalliin. AI-Marissa on käytetty tekoälypohjaista hakua, ja sen tietokantaan on tallennettu laajasti Atostekin sisäisiä ohjeistuksia henkilöstölle sekä muun muassa tietotekniikan palvelualan työehtosopimus ja vuosilomalaki.

Käytännössä AI-Maria käytetään hyvin samaan tapaan kuin vaikkapa ChatGPT:tä, mutta se pohjaa vastauksensa sille tallennettuun aineistoon ja antaa vastauksiinsa myös lähdeviitteet.

AI-Marin avulla työntekijät saavat kysymyksiinsä nopeasti vastaukset ja samalla henkilöstöhallinnon aikaa säästyy. Kokemukset ovat olleet myönteisiä, ja AI-Mari on ollut ahkerassa käytössä heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

– AI-Marin ehdoton etu on se, että sen avulla saa vastauksen omaan kysymykseensä samantien. Lisäksi sen antamat vastaukset ovat olleet yllättävän hyviä. Tekoälyn ei ole tarkoitus korvata oikeita ihmisiä, vaan sen rooli on ennemmin toimia kätevänä apurina, kertoo Atostekin HR-asiantuntija Annamari Lehtinen.

Tekoälyn monet mahdollisuudet

Nykyisin tekoälyä voidaan hyödyntää useissa työelämän toiminnoissa. Arkisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi kielenkäännökset sekä kuvittaminen. AI-Marissa käytössä oleva teknologia sopii suoraan oikeastaan mihin tahansa aineistoihin, joiden pohjalta halutaan pystyä kysymään tekoälyltä kysymyksiä.

– AI-Maria vastaava tekoäly voidaan myös integroida monenlaisiin palveluketjuihin niin, ettei käyttöliittymä välttämättä olekaan chat-ruutu, vaan tekoäly toimii järjestelmän taustalla monenlaisissa toiminnoissa, sanoo johtava konsultti Risto Pitkänen Atostekista.

Atostekilla on suunnitteilla isojen ohjelmistoprojektien käyttöön AI-Marin tyylinen tekoäly, joka toimii apurina muun muassa työskentelyohjeisiin, dokumentaatioon ja käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä.

– Tekoäly voisi olla myös hyvä apu erityisesti lääketieteellisten ohjelmistojen kehittämisessä, sillä sen alueen projekteissa regulaatio edellyttää varsin tiukan laatujärjestelmän noudattamista, Pitkänen tiivistää.

Aineistopankkeihin liitettyä generatiivista tekoälyä tarjotaan myös Atostekin asiakkaiden käyttöön. Esimerkiksi huoltohenkilökunta hyötyisi tekoälysovelluksesta, joka pystyy kaivamaan huolto-ohjeista ja aiemmista huoltotapauksista esille laitteen vian kuvauksen perusteella olennaiset kohdat ja vastaamaan jatkokysymyksiin.