skip to Main Content

Digia ja Atostek voittivat kilpailutuksen digitaalisen tiedonkulun uudistamisesta sosiaali- ja terveyssektorilla

Digian ja Atostekin ryhmittymä valmistautuu toimittamaan UNA Oy:lle integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun, jonka kokonaisarvo neljän vuoden puitesopimusajalle on alustavan arvion mukaan noin kuusi miljoonaa euroa.

Puitesopimus sisältää ratkaisun toimituksen, ylläpitopalvelut ja jatkokehityksen. UNA Oy:llä on lisäksi optio pidentää puitesopimusjärjestelyä neljällä vuodella.

Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisussa on kyse sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän tiedon hyödyntämisestä ja sitä kautta sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä. Yhtenä palvelujen haasteena on ollut tiedon pirstaleisuus. Uusi integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu mahdollistaa yksilö- ja väestötason asiakkuustietojen hyödyntämisen valtakunnallisesti.

Yhteiskunnallisesti saumaton tiedonkulku on keskeinen mahdollistava tekijä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle. Yksilötasolla tämä mahdollistaa asiakkaille parempaa hoitoa, kun hoitohenkilökunnalla on kattava kokonaiskuva asiakkaan tiedoista.

Digian ja Atostekin konsortio sai kilpailutuksessa pisteitä erityisesti ratkaisun riskittömyydestä ja tarjoukseen kiinnitettyjen avainhenkilöiden ammattitaidosta. Kokonaisuutena konsortio sai tarjouskilpailun parhaat laatupisteet.

”Me Digialla uskomme, että tulevaisuudessa yritysten ja organisaatioiden toiminta rakentuu yhä vahvemmin digitaalisille alustoille ja verkostoille. Kyky rakentaa digitaalisia alustoja ja niihin keskeisesti liittyviä integraatioita on Digian perinteinen, jatkuvasti kehittyvä vahvuus. On hienoa olla rakentamassa Suomeen uutta sosiaali- ja terveydenhuollon alustaa”, sanoo Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja Digialta.

”UNA-yhteistyö on hieno esimerkki uudenlaisesta toimintatavasta, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen saadaan kauan kaivattua ketteryyttä ja joustavuutta. Atostek on ylpeä päästessään hyödyntämään kahden vuosikymmenen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja kansallisten palveluiden erityisosaamistaan tällaisessa uudistushankkeessa”, kertoo Atostekin toimitusjohtaja Mika Torhola.

Hankintapäätöksen täytäntöönpano edellyttää valitusajan jälkeen osapuolten välillä solmittavan puitesopimuksen allekirjoitusta.

Lisätietoja:

Sami Rantanen
Toimialajohtaja, Digia Oyj
p. 040 772 2920
sami.rantanen(a)digia.com

Mika Torhola
Toimitusjohtaja, Atostek Oy
p. 050 412 3453
mika.torhola(a)atostek.com

 

UNA lyhyesti
UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä. UNA Oy tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita ja muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä. Unaoy.fi.

Digia lyhyesti
Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä uudistajana Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com.

Atostek lyhyesti
Atostek tarjoaa tietojärjestelmien ja ohjelmistokehityksen poikkitieteellisiä asiantuntijapalveluita. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat terveydenhuolto ja lääketiede, teollisuuden tuotekehitys sekä julkisen sektorin IT-konsultointi. Atostekilla on myös omia terveydenhuollon ja lääketieteen tietojärjestelmätuotteita. Atostek työllistää yhteensä lähes sata henkeä toimipisteissään Tampereen Hervannassa ja Espoon Otaniemessä. Atostek.com.