skip to Main Content

Joensuu säästää vuosikymmenten ylläpidon siirtämällä miljoonia potilasasiakirjoja Kanta-arkistoon

Joensuun kaupunki on valinnut Atostekin eRA Siirto -palvelun vanhojen potilastietojen siirtämiseksi Finstar-potilastietojärjestelmästä Kelan Kanta-arkistoon.

Atostekin eRA Siirto –palvelu muuttaa vanhat potilastiedot Kanta-arkiston edellyttämään muotoon ja toimittaa tiedot edelleen Kelan arkistoitaviksi.

Arkistointivelvoite täyttyy näin pysyvästi ja vanhoja potilastietoja voidaan katsella Kanta-arkistosta kaikilla yhteensopivilla järjestelmillä. Joensuussa vanha Finstar on ollut toiminnassa enää arkistointivelvoitteen ja vanhojen tietojen katselutarpeen vuoksi, joten tietojen siirron jälkeen sen käyttö ja ylläpito voidaan lopettaa ja maksut loppuvat.

– Suomessa on satoja kuntia ja sairaanhoitopiirejä, joissa on edelleen käytössä vanhoja potilastietojärjestelmiä, jotka eivät ole Kanta-yhteensopivia. Atostekin  eRA Siirto -palvelun avulla vanhat potilastiedot voidaan siirtää tällaisista järjestelmistä erittäin kustannustehokkaasti Kanta-arkistoon, Miika Parvio Atostekista kertoo.

– Asiakkaamme säästää rahaa, täyttää lakisääteisen arkistointivelvoitteen ja ratkaisee vanhojen potilastietojen siirto-ongelman, summaa Parvio Atostekin ratkaisun etuja.

Lisätietoja: Miika Parvio, Atostek, puh. +358 45 113 8881