skip to Main Content

Juhon ura Atostekilla: Kesätyöntekijästä projektipäälliköksi ja esihenkilöksi

Juho Mäntysaaren ura Atostekilla alkoi jo opiskeluaikana vakituisella työsopimuksella, jota sovellettiin joustavasti opintojen mukaan. Mäntysaari opiskeli silloisessa Tampereen teknillisessä yliopistossa aluksi tietojohtamista ja tietotekniikkaa, matkan varrella lopulliseksi aineeksi valikoitui kuitenkin ohjelmistotiede. Diplomi-insinööriksi hän valmistui vuonna 2017.

Työuran alusta mukaan asiakasprojektiin

Mäntysaari on työuransa alkuajoista lähtien ollut mukana asiakasprojektissa. Yhteistyö asiakasyritys Mitsubishi Logisnext Europen (entinen Rocla) kanssa on menestyksekkäästi laajentunut proof of conceptista edelleen kasvavaksi tuoteperheeksi.

– Aloitin silloisessa Rocla-projektissa tuoreena kesätyöntekijänä. Alkuperäisen proof of conceptin tavoitteena oli laskea automaattitrukeille tehokkaat ja konfliktivapaat reitit kokonaan ilman liikennesääntöä. Nykyisin tuote on kasvanut huomattavasti ja pitää sisällään muun muassa tehtävien suoritusjärjestyksen optimointia eli skedulointia, Mäntysaari kuvailee.

– Oli hienoa päästä kehittämään algoritmia, jonka avulla automaattitrukkijärjestelmän tehokkuutta saatiin kasvatettua jopa 38 %, hän jatkaa.

Vaativaa algoritmikehitystä ja tiiminvanhimman rooli

Käyntikortissa titteliksi on merkitty sekä Senior Software Developer että Project Manager. Millaisista työtehtävistä päivät pääosin koostuvat?

– Työhöni kuuluu muun muassa AGV-järjestelmän koodaamista sekä reititys- ja skedulointi-algoritmien kehitystä. Ylläpidämme suurta teollisuusohjelmistoa, johon liittyy runsaasti rajapintoja eri komponenttien välillä, Mäntysaari havainnollistaa.

Lisäksi Mäntysaari on tiiminvanhin, eli hän toimii esihenkilönä. Rooli tiiminvanhimpana on antanut mahdollisuuden nähdä Atostekin toimintaa eri näkökulmista.

– Tiiminvanhimpana olen päässyt näkemään Atostekin tekemistä paljon laajemmassa mittakaavassa. Toki rooli on tuonut mukanaan myös hallinnollisia vastuita, esihenkilönä on vastuussa esimerkiksi tiimiläistensä työssäjaksamisesta, kertoo Mäntysaari.

Atostekilla annetaan tilaa kehittyä

Mitkä sitten ovat Atostekin parhaita puolia?

– Atostekilla annetaan aidosti tilaa kehittyä ja kasvaa. Olen itsekin nykyisin eri roolissa kuin tullessani firmaan kesätyöntekijänä seitsemän vuotta sitten. Eniten minua innostavat teknisesti haastavat projektit ja hankkeet, joita kilpailijoilla ei ole tarjota. Täällä saa tehdä esimerkiksi haastavaa algoritmikehitystä teollisuuteen tai sitten erikoistua terveydenhuollon järjestelmiin, hän kuvailee.

Töiden vastapainoksi Mäntysaari viihtyy vapaa-ajallaan speksitoiminnan parissa. Hän onkin mukana DIspeksin toiminnassa erityisesti käsikirjoittamisen osalta, mutta myös pikkurooleissa ja hallinnollisissa hommissa.

– Käsikirjoittaminen on hauskaa puuhaa, saan keksiä tyhmiä vitsejä ja toivoa, että joku muukin nauraa niille, Mäntysaari naurahtaa.

____

Olisitko sinä tuleva atostekilainen? Kesätyönhaku on auki 11.2. asti!