skip to Main Content

Tohtorin urapolku – automaattitrukkeja ja tekoälyn soveltamista terveysdataan

Tekniikan tohtori Klaus Förger työskentelee Atostekilla automaattitrukkien ohjelmistokehitysprojektissa sekä toimii terveysdatan toisiokäyttöön liittyvän Jasmine-tutkimusprojektin tieteellisenä johtajana.

Klaus Förger on Atostekilla mukana niin teollisuuden kuin terveydenhuollon projektien parissa. Atostekin innovatiivinen toisiokäyttöön liittyvä Jasmine-tutkimusprojekti keskittyy terveystiedon automaattiseen hyödyntämiseen ja jalostamiseen erityisesti koneoppimisen keinoin. Projektissa tietomassaan sovelletaan tekoälyä, joka mahdollistaa esimerkiksi potilaiden riskianalyysit erilaisista sairauksista. Förger toimii tutkimusprojektin tieteellisenä johtajana.

– Itselleni uutena asiana on pitänyt miettiä terveystietoihin liittyen tietojen luottamuksellisuuteen sekä eettiseen toimintaan ja tutkimukseen liittyviä asioita. Esimerkiksi kansanterveyden kannalta paras tekninen ratkaisu ei välttämättä ole paras yksilön oikeuksien kannalta katsottuna. Tässä ei voi vetäytyä vain insinöörin rooliin, vaan on hyvä miettiä asioita myös humanistisemmasta näkökulmasta, hän jatkaa.

Työpäivät pitävät sisällään myös automaattitrukkeihin liittyvää ohjelmistokehitystä. Erityisesti Förgeriä kiinnostaa se, miten yksilö voi käyttää ja hyödyntää laajoja sekä monimutkaisia tietojärjestelmiä.

– Aiemmissa tutkimustöissäni työ oli hyvin ihmisläheistä. Sama toistuu oikeastaan nytkin, tosin hieman teollisemmassa kontekstissa. Esimerkiksi varastoissa on töissä ihmisiä, jotka tietävät, että tavarat pitää saada tiettyyn paikkaan juuri tiettyyn aikaan. Minua kiinnostaa pohtia, miten homma saadaan hoidettua yksilön kannalta helposti, niin etteivät mutkikkaat tietojärjestelmät ole tiellä vaikeuttamassa asiaa, Förger sanoo.

Tohtoritaustalle tarvetta yritysmaailmassa

Myös teollisuudessa voi tehdä tutkimusta.

– Jos ajatellaan esimerkiksi digitaalisesti tallennettua ihmisen liikettä, jota tutkin väitöskirjassani – liike on signaaleja, joita saadaan mittareista. Mittareita taas pitää käsitellä ja tulkita. Ihmisen tilalle voi kuitenkin vaihtaa vaikka automaattitrukin, eikä se sitten työn kannalta välttämättä ole niin eri asia, Förger kuvailee.

Teollisuuden ja terveydenhuollon projektien parissa vastaan saattaa tulla mutkikkaitakin ongelmia, joiden ratkaisu vaatii muun muassa laajojen kokonaisuuksien hahmottamista.

– IT-alalla yllättävään monimutkaisuuteen törmää helposti, jos kyseessä on vähänkin isompi tietojärjestelmä. Tällöin tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista ja siihen tohtoritaustani on antanut hyvät eväät.

– Pidän myös siitä, että työ Atostekilla on konkreettista. Jos esimerkiksi ohjelmoin jotakin, tulee tekemäni työ hyvin todennäköisesti oikeasti käyttöön, hän tiivistää.