skip to Main Content

ERA 3.1 Integraatio-ohje -lisenssiehdot

Copyright (c) 2017 Atostek

Tämä lisenssi koskee ERA 3.1 Integraatio-ohjetta, jäljempänä “Aineisto”.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti mainita näissä lisenssiehdoissa, pidätetään.

Rajapinnan käyttäjän on hyväksyttävä ja noudatettava näitä lisenssiehtoja riippumatta, millä tavalla käyttäjä on saanut Aineiston.

Aineisto toimitetaan sellaisenaan, “as is”, ilman takuuta. Atostek ei ota vastuuta Aineiston toimivuudesta tai soveltuvuudesta ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Tämä lisenssi myöntää seuraavat oikeudet jäljempänä ilmoitetuin ehdoin:

Aineisto on tarkoitettu mahdollistamaan Atostek ERA -ohjelmiston kanssa yhteensopivien sovellusten kehittämisen, myynnin ja jakelun. Aineiston käyttö on sallittu niissä ja vain niissä sovelluksissa, jotka on tehty yksinomaan käytettäväksi Atostekin ERA-ohjelmiston kanssa.

Edellä mainitut oikeudet edellyttävät seuraavien ehtojen noudattamista.

1. Kaikessa Aineiston käyttöön liittyvässä dokumentaatiossa tulee säilyttää mukana nämä lisenssiehdot.
2. Aineiston voi saada vain hakemalla Atostekin osoittamasta paikasta.
3. Aineiston hakijan on ennen Aineiston latausta jätettävä yhteystietonsa Atostekille
4. Aineistoa ei saa jakaa eteenpäin.
5. Aineistoa ei saa muokata, eikä muokattua aineistoa saa käyttää.
6. Aineistoa ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin Atostek ERAn kanssa toimiviin sovelluksiin.
7. Atostek ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin mitä tässä on erikseen mainittu.
8. Käyttäjä ei saa käyttää Atostekia referenssinä ilman kirjallista lupaa, eikä antaa vaikutelmaa, että Atostek suosittelisi käyttäjän sovellusta.
9. Käyttöoikeutta ei voi erikseen myydä eikä luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
10. Aineistoa käyttävien sovellusten mukana ei saa jakaa Aineistoa.
11. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.
12. Atostek voi halutessaan muuttaa Aineistoa ilman eri ilmoitusta.
13. Ehtojen vastainen toiminta peruuttaa käyttöoikeuden välittömästi.

2020-12-28