skip to Main Content

Kehitystyötä kannattaa jatkaa yhdessä

Hyvinvointialueiden tiedonhallintaan kehitetty Ydin UNA on käyttövalmis. Se on kansallinen, kotimaisin voimin kehitetty ratkaisu nimenomaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Suurin hyöty saadaan, kun Ydin UNA otetaan mahdollisimman laajasti käyttöön.

UNAssa tehdään parhaillaan työtä Ydin UNAn käyttöönottojen ja niiden tarvitsemien uusien ominaisuuksien kanssa. Tuotantoon ovat tulossa muun muassa voimassa olevan lääkelistan muodostaminen sekä elinluovutustahto. Työn alla ovat myös käyttöönottoja tukevat ominaisuudet, uusien rajapintojen ja kansallisten määrittelyjen edellyttämä kehittäminen.

Jo nykyisellään UNA-ratkaisut tuovat apua ajankohtaisiin sote-alan tiedonhallinnan ongelmiin. Tietoa on paljon, ja se pitää saada kätevästi ja turvallisesti ammattilaisten käyttöön. Helpot, käyttäjäystävälliset ratkaisut sujuvoittavat ammattilaisten arkea ja jouduttavat siten potilaiden avunsaantia. Avainasemassa on potilaiden antama suostumus.

Ydin UNAa kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen perusteella, ja sitä voidaan kehittää hyvinvointialueiden yksittäisenkin tarpeiden mukaan. Yksi kuluvan vuoden kehittämiskohteista on asiakkaan hoitosuunnitteluun liittyvien tietojen hallinta ja läpinäkyvyys. Myös asiakkaan itsestään hallinnoiman tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, omapalveluiden tuki, on työlistalla. Tähän liittyy tilannekuvan näkyminen asiakkaalle itselleen.

Tilannekuva UNA mahdollistaa potilaan tilanteen hahmottamisen yhdellä ruudulla. Tämä tuo hyvinvointialueille merkittävää taloudellista hyötyä. Kun ammattilainen näkee jo olemassa olevat palvelut ja tehdyt tutkimukset, samoihin asioihin ei tarvitse tarttua moneen kertaan.

Yksittäisen tilannekuvan laukaisu voi tehdä tuhansien eurojen säästön etenkin paljon palveluita tarvitsevien kohdalla.

Ydin UNA on nykymuodossaan pitkän kehityksen tulos. Kehittämisen tapa on toimiva, joten yhdessä tehtyä työtä kannattaa jatkaa. Ratkaisujen kehittäminen yhdessä huomioi hyvin asiakkaan tarpeet ja toiveet. UNA-yhteistyöllä saavutetaan myös merkittävää taloudellista hyötyä, kun kehittämiskustannukset voidaan jakaa.

Ydin UNAn alustan ovat rakentaneet yhteistyössä Digia Oyj ja Atostek Oy. Tilannekuva UNA on UNA Oy:n ja Cinia Oy:n kehittämä ratkaisu.

» Lue lisää aiheesta: Kanta säästää aikaa ja rahaa