skip to Main Content

Luottamuksellisten aineistojen käsittely tekoälyllä: Atostekin kielimalli tarjoaa turvallisen ratkaisun

Salassa pidettävän datan hyödyntäminen tekoälyn avulla voi olla poissuljettua, jos käytetään pilvipalveluissa toimivia tekoälytoteutuksia. Atostekilla on käytössään paikallinen, omassa konesalissa ajettava kielimalli, jonka avulla voidaan esimerkiksi tiivistää pitkät potilashistoriat nopeasti omaksuttavaan muotoon.

Atostekin käyttämä kielimalli tukee yli sataa eri kieltä. Paikallisen kielimallin avulla on mahdollista käsitellä luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa turvallisesti. Kielimallia voidaan hyödyntää mihin tahansa dataan.

Esimerkiksi terveystiedot ja potilaskertomukset sisältävät paljon tietoa vapaamuotoisena tekstinä. Rakenteisen tiedon puuttuminen on perinteisesti käytännössä estänyt potilaskertomustiedon käyttämisen esimerkiksi terveysriskien laskennassa. Luonnollista kieltä prosessoivan kielimallin avulla potilaskertomukset on mahdollista esimerkiksi tiivistää helposti hahmotettavaan muotoon, ja pitkistä teksteistä voidaan kyetä poimimaan rakenteiseen muotoon vaikkapa riskilaskurien tarvitsemia lähtötietoja.

Atostekilla on omissa laitteistotiloissaan fyysinen palvelin, jota on jo käytetty tiivistelmien muodostamiseen. Kielimallit vaativat opetusta ja kouluttamista, jotta ne pystyvät tuottamaan relevantteja tuloksia. Atostekilla kielimallia onkin jatkokoulutettu tekemään tiivistelmiä aineistolla, joka sisältää kymmeniä tuhansia esimerkkejä.