skip to Main Content

Älykäs automaatio tehostaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen massiivista sosiaalihuollon uudistusta

Pohjois-Savon hyvinvointialueella tehdään merkittävä arkistointiprojekti, jossa siirretään ja arkistoidaan asiakastietoja sosiaalihuollon Kanta-palveluun sekä arkistoidaan hallinnollisia tietoja Pohjois-Savon omaan arkistoon. Ratkaisussa hyödynnetään Atostekin ERA-palvelua.

Älykäs automaatio tarjoaa mahdollisuuden nopeaan ja sujuvaan tietojen arkistointiin. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle toimitettavassa arkistointiratkaisussa hyödynnetään Atostekin ERA-palvelua sekä avoimen lähdekoodin Robot Frameworkiin perustuvaa Robocorp-alustaa. Robottipoiminnan toteuttaa Atostekin alihankkijana toimiva Digital Workforce.

Passiivikannoissa olevia arkistoitavia tietoja on kertynyt yli vuosikymmenien ajalta useisiin eri järjestelmiin. ERAn avulla ne saadaan konvertoitua arkistokelpoiseen tallennusmuotoon ja rikastettua tarvittavilla metatiedoilla.

– ERA-palvelu toteuttaa Kanta-määrittelyjen mukaisen tietomallin, ja ohjelmistorobotiikan avulla vastahakoisetkin tietojärjestelmät saadaan jakamaan tietonsa. Nämä kaksi yhdistävä ratkaisu säästää sekä tilaajan että toimittajan aikaa, toteaa Atostekin myyntijohtaja Tuomas Fjällström.

Projektin palveluintegraattorina toimii Istekki.

– Halusimme asiakastietojen migraatioon luotettavan ratkaisun, joka on myös kokonaistaloudellisesti tehokas. Saamme yhdenmukaistettua järjestelmiä, tietoja turvallisesti arkistoon ja Pro consona -pääkäyttäjämme tekevät määrittelytyön arkistoitaviin dokumentteihin. Potilasdata arkistoidaan kantaan ja hallinnollinen data arkistoidaan Istekki-arkistoon, kertoo Istekin projektipäällikkö Eino Järvinen.

Sote-uudistus pähkinänkuoressa

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi yli 300 kunnalta ja kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

Hyvinvointialueen järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.