skip to Main Content

Kustannukset alas automatisoidulla järjestelmällä

Tilanne

Laitevalmistaja halusi pienentää tuotantokustannuksiaan automatisoimalla mittaukset tuotantolinjoilla. Tavoitteena oli samalla saada luotettavammat ja toistettavissa olevat mittaustulokset, jotka voi myös tallentaa tietokantaan.

Automatisoitu järjestelmä oli tarkoitus saada valmistajan kaikille alihankkijoille mittaamaan osien valmistuserät ennen toimitusta. Tämä estäisi viallisten osien päätymisen tuotantoon ja tarjoaisi tietoa osien laadun vaihtelemisesta, tuloksena parempi lopputuote.

Järjestelmän toimittaminen vaati osaamista niin konenäön, mittalaitteiden, ohjelmistojen kuin kuvankäsittelynkin saralla.

Ratkaisumme

Suunnittelimme mittausjärjestelyn, jonka olennainen osa on erityinen rajapintaohjain Atostekin esittämine muutoksineen. Koska mittauksia tehdään vaihtelevissa lämpötiloissa, jouduimme myös ratkaisemaan siihen liittyviä haasteita kameran käyttämisen ja konenäön suhteen.

Atostek toteutti mittauksiin tarvittavan ohjelmiston, ja lisäksi kehitimme mittaustulosten arvioimista varten ratkaisun, jossa mitattavaa osaa verrataan sen virtuaaliseen vastineeseen.

Järjestelmä vastasi laitevalmistajan odotuksia, ja sitä on laajennettu ottamalla mukaan uusia mittauksia. Niiden avulla asiakkaamme on voinut entistä tarkemmin selvittää osien soveltuvuutta kaikissa olosuhteissa ja vertailla eri alihankkijoiden toimittamia osia.