skip to Main Content

Pilottitoimituksella asiakassuhde alulle

Tilanne

Laitetoimittaja valitsi Atostekin yhteistyökumppanikseen projektiin, jossa suurelle yritykselle toteutettiin tuotantolinjan automatisointi ja samalla edistettiin tuotteiden jäljitettävyyttä. Yrityksen tavoitteina olivat hävikin pienentäminen, kuluttajavalitusten helpompi käsitteleminen ja virheellisten pakkausten markkinoille päätymisen estäminen.

Atostekin asiakkaalle sopimus yrityksen kanssa oli merkittävä tämän toimintaympäristön ja suuren koon takia. Kaupan varmistuminen vaati laitetoimittajalta kuitenkin pilottitoimituksen, joka osoittautui haasteelliseksi muun muassa laitteen kokoamiseen ja sen tallentaman kuvan laatuun liittyvien ongelmien takia.

Ratkaisumme

Tuotantolinjan uudistamisella oli kiire, eikä asiakkaamme oma osaaminen riittänyt laitteen ja sen ohjelmiston suunnittelemiseen. Niinpä Atostek laittoi hihat heilumaan!

Laadimme tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat ohjelmiston toteuttamiseksi ja laitteiston osien yhdistämiseksi. Keräsimme tiedot toimituksen toteuttamista varten, ja hoidimme luovutustestauksen sekä käyttäjien opastamisen. Tarjosimme myös tekniset tiedot muun järjestelmän yhdenmukaistamiseksi.

Toimiva prototyyppi ja tiivis yhteistyö Atostekin kanssa vakuuttivat yrityksen siitä, että laitetoimittajaan voi luottaa myös tuen, ylläpidon ja tuotekehityksen kanssa!