skip to Main Content

Yksi järjestelmä, kahden hyödyt

Tilanne

Asiakkaallamme oli tuotannossa kaksi kameravalvontajärjestelmää, jotka erosivat toisistaan niin käyttöliittymiensä, kameroidensa kuin konenäkö-ominaisuuksiensakin puolesta. Järjestelmien yhdistämisellä toivottiin säästöjä sekä laitevalmistajalle että tämän asiakkaille, joille yksi järjestelmä olisi myös helpompi asentaa ja käyttää.

Kahden järjestelmän yhdistäminen vaati vankkaa järjestelmäosaamista sekä asiantuntemusta konenäön ja ohjelmistojen saralla. Tarvittiin myös kykyä toteuttaa valmis laitteisto, jonka suorituskyky riittää käsittelemään kameroiden tuottaman suuren määrän dataa.

Ratkaisumme

Päätimme yhdistää pienemmän järjestelmän ominaisuudet suurempaan. Ratkaisuun kuului konenäkökirjastojen ottaminen käyttöön, valvontajärjestelmän laadun parantaminen sekä sen selvittäminen, mitkä vanhoista kameroista toimivat myös uudessa järjestelmässä ja mihin uudet kamerat sijoitetaan.

Kehitimme tuotannon laadun mittaamiseksi oman algoritmin, ja teimme kokeiluja varten uudesta järjestelmästä prototyypin. Prototyyppi liitettiin isompaan järjestelmään sen testaamiseksi kenttäolosuhteissa, ja toimivaksi havaitusta ratkaisusta kehitettiin tuotantoversio uusine ominaisuuksineen.

Atostek oli vaativassa hankinnassa mukana loppuun asti. Osallistuimme pilottitoimitukseen avustamalla laitteiston käyttöönotossa, ja loppusilauksena teimme käyttöliittymään tarvittavat muutokset.