skip to Main Content

Ohjelmistohanke oikeille raiteille

Tilanne

Laitetoimittaja tarvitsi apua hankkeeseen, jossa suureen teollisuusautomaatiojärjestelmään toimitettiin tärkeä ohjelmisto. Ohjelmistosta puuttui osia, ja laitetoimittajan projektipäällikkö halusi varmistua aikataulujen pitämisestä panemalla hankkeeseen lisää vauhtia.

Projektipäällikkö ei kuitenkaan ollut ohjelmistotekniikan asiantuntija eikä osannut muodostaa käsitystä siitä, mitä työvaiheita tarvitaan ennen kuin ohjelma on toimitusvalmis.

Ratkaisumme

Atostekin alkuperäinen toimeksianto hankkeessa oli testaus- ja toimitussuunnitelman laatiminen. Huomasimme sitä laatiessamme, ettei ohjelman kehitys ollut riittävän pitkälle tarvittavien lähtötietojen saamiseksi.

Laadimme sen sijaan toteutussuunnitelman, joka sisälsi tarvittavat suunnittelutehtävät aikatauluineen sekä alustavan testaussuunnitelman. Tilaajalle jouduttiin ilmoittamaan, ettei projekti valmistu ajoissa, mutta sen riittävän varhaisen havaitsemisen myötä aikataulut saatiin sovittua.

Atostekilla oli tärkeä rooli toimituksessa. Avustimme projektipäällikköä hankkeen valvonnassa, teknisissä neuvotteluissa sekä erityisosaamista vaativissa suunnittelutehtävissä. Niihin kuuluivat muun muassa järjestelmärajapintojen suunnitteleminen sekä erityisen suurta toimintavarmuutta edellyttävien ohjelmistokomponenttien suunnittelu ja toteuttaminen.