skip to Main Content

Palkkaa opinnäytetyöstä? – Vinkkejä opinnäytetyön tekemiseen Atostekilla

Voiko opinnäytetyön tekemisestä saada palkkaa? Atostekilla tiettyjen opinnäytetöiden kirjoittamiseen saa käyttää palkallista työaikaa yhteensä 350 tuntia. Kuinka opinnäytetyön tekeminen sitten käytännössä etenee ja mitä ennen varsinaista työtä kannattaa ottaa huomioon?

Moni Atostekin työntekijä on aloittanut uransa kesätyöntekijänä ja jatkanut töitä joustavasti opintojen ohella. Suurin osa Atostekilla tehdyistä opinnäytetöistä on tietotekniikan alan diplomitöitä. Opinnäytetöiden prosessi etenee kuitenkin suht samojen raamien mukaan tieteenhaarasta riippumatta.

Oma diplomityöaiheeni on Atostekilla hieman poikkeuksellinen, sillä opiskelin tietojohtamista. Diplomityöni keskittyi myynnin johtamiseen ja myynnin johtamisen tietotarpeisiin. Työssäni käsittelin muun muassa myynnin johtamisessa tarvittavaa sisäistä ja ulkoista tietoa.

Entäs se opinnäytetyö? Homma menee kutakuinkin näin:

Opinnäytetyötä suunnittelevalla työntekijällä opintojen pitäisi olla melkolailla valmiina. Varsinainen kirjoitustyö voi alkaa siinä vaiheessa, kun loppututkinnon edellyttämät kurssit ovat kasassa ja opiskelijan on mahdollista työskennellä kokopäiväisesti.

1. Kysele aihetta Atostekilta, anna ajatuksia ja palautetta ehdotuksista

Varaa aiheen ideointiin reilusti aikaa. Olemassa oleva työsuhde antaa selkeän etulyöntiaseman, sillä opinnäytetyön aihe löytyy usein esimerkiksi Atostekin projektien parista. Atostekilla sinulla on opinnäytetyölle oma ohjaaja, jonka kanssa voit aluksi sparrailla ideoita. Omaa ajattelua arvostetaan, sillä tiedät itse parhaiten, mistä olet kiinnostunut.

2. Muodosta mielenkiintoinen ja Atostekille sopiva kokonaisuus, jota ehdotat aiheeksi

Opiskelijalla on usein paras käsitys siitä, mikä on riittävä kokonaisuus. Jos opinnäytetyön aihe vaikuttaa liian suppealta tai laajalta, voit tässä vaiheessa vielä vaikuttaa kokonaisuuteen – tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty, mutta sanonpas silti, heh.

3. Saa hyväksyntä aiheesta

Kun aihe on hyväksytty, sovi starttipalaveri Atostekin ja korkeakoulun ohjaajien kesken. Aloituksessa käydään läpi kaikkien sidosryhmien tavoitteet ja pyritään laatimaan hyvä suunnitelma työn toteutumiseksi. Atostekilla on totuttu ohjaamaan esimerkiksi diplomitöitä ja graduja, joten odotukset puolin ja toisin ovat varsin hyvin tiedossa.

4. Koe työn aloittamisen riemu, varaudu tunteiden vuoristorataan ja siihen, etteivät asiat mene kuten olit suunnitellut (psst… se on ihan okei)

Omassa työssäni käsittelin paljon jo opinnoista tuttua asiaa (tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta), mutta vastaan tuli myös paljon uutta tietoa (myynnin strateginen johtaminen). Uusien asioiden käsittely ja opettelu vie aikaa, joten varaudu siihen. Käytännössä perehtyminen vaatii sitä, että olet naama kiinni kirjoissa ja yrität ymmärtää, miten asiat tulisi hoitaa.

Näitä kirjoista bongattuja ideoita ja opittua teoriaa sitten koitetaan soveltaa projektissa tai kehityshankkeessa. Perehtymiseen käytettävästä ajasta sovitaan projektin kesken. Itse projektiin käytetty aika on työaikaa eikä se kuluta opinnäytetyön kirjoittamiseen käytettävää 350 tunnin pottia. Tuo 350 tuntia on nimittäin varattu puhtaasti kirjoitustyöhön.

5. Sitten pitäisi saada vielä paperillekin jotain

Työn kirjoittaminen onkin sitten ihan oma lukunsa. Jokaisella on oma tapansa kirjoittaa ja edistää opinnäytetyötä, mutta hyväksi havaitsemani tapa oli pitää viikoittainen kirjoituspäivä tai pari, jolloin keskityin vain tekstin tuottamiseen. Sinä aikana en tehnyt projektihommia tai stressannut muusta. Atostekilla opinnäytetyön kirjoittamiseen on tosiaan varattu aikaa 350 työtuntia ja se usein riittää pitkälle – käytännössä saat siis palkkaa opinnäytetyön kirjoittamisesta.

Tunnettu sanonta kuuluu “Miten syöt elefantin?” ja vastaus on, että pala kerrallaan. Tämä pätee isoissa projekteissa ja etenkin opinnäytetöissä. Kokonaisuutena opinnäytetyöprosessi on varmasti opettavainen kokemus. Itse tein ainakin reippaasti virheitä, mutta virheet ovat täysin okei, kunhan niistä muistaa ottaa opikseen.

Alla muutamia vinkkejä, jotka tiesin itsekin jo valmiiksi tai opin kantapään kautta.

Parhaat tärpit opinnäytetyön tekijälle

  • Kiinnitä huomiota opinnäytetyön tavoitteeseen. Varmista että tavoite on selkeä, sillä se auttaa projektin edistymisen seurannassa ja arvioinnissa läpi työn.
  • Huolehdi säännöllisistä ohjaustapaamisista, joissa työn edistymistä seurataan. Ohjaustapaamisten yhteydessä on tärkeä sopia seuraavan ohjaustapaamisen välitavoitteet.
  • Varaa aikaa kirjoittamiselle ja pidä huoli, että myös kirjoitat. Työ pitää saada kansiin ja se ei onnistu ilman Wordin näpyttelyä.
  • Muista, että kyseessä on vain opinnäyte – lopputyöstä ei kannata tehdä itselleen elämää suurempaa haastetta. Opinnäytetyö tulee toki tehdä riittävän hyvin, mutta on kaikkien etu, että työ valmistuu ajallaan. Ole armollinen itsellesi ja muista: paras opinnäytetyö on tehty opinnäytetyö.

Atostekin kesätyöhaku alkaa tammikuussa 2023, pysy siis kuulolla!


Sampo Ojala
ERA-asiakasvastaava
sampo.ojala@atostek.com
+358 45 7833 4801

Työskentelen ERA-asiakasvastaavana, ja polkuni Atostekilla alkoi neljännen vuoden opiskelijana. ERA-ratkaisun parissa pääsen työskentelemään sote-sektorilla tiedonhallinnan maailmassa. Tietojohtamisen opinnot valmistivat minua tehtävään hyvin, sillä käytännössä ERA on tekninen tiedon johtamisen ratkaisu. Lisäksi minua kiinnostaa erityisesti tiedolla johtamisen teemat ja liiketoiminnan kehittäminen.