skip to Main Content

PALVELUT

Palvelumuotoilu

Atostek ei suunnittele pelkästään ohjelmistoja, vaan usein työ alkaa palvelun muotoilusta. Ohjelmisto on osa palvelukokonaisuutta, jossa keskiössä ovat sekä käyttäjät että palvelun liiketoimintatavoitteet.

Ohjelmistot osana palvelua

Ohjelmistot ovat tärkeä palvelun väline. On tärkeää, että ohjelmisto on suunniteltu vastaamaan käyttäjän tarpeita sekä ratkaisemaan oikea ongelma oikealla tavalla. Toisaalta myös liiketoiminnan kannattavuus on ehtona onnistuneelle ohjelmistolle. Atostekin palvelumuotoilun avulla ohjelmistot ja toimintatavat voidaan suunnitella kuhunkin kontekstiin ja tilanteeseen sopivaksi, jolloin varmistetaan palvelun käyttäjän tyytyväisyys sekä liiketoiminnan kannattavuus.

Palvelun kokonaisuuden suunnittelu

Käyttäjän tarpeisiin vastaavan sekä ongelman oikealla tavalla ratkaisevan palvelun tuottaminen vaatii kontekstin ja tilanteen tuntemista. Tämän vuoksi on tärkeää osata perehtyä taustatietoihin sekä soveltaa erilaisia menetelmiä palvelun suunnittelun tukena.

Asiakkaan liiketoiminnan kannattavuuden takaavaa palvelu syntyy asiakkaan ymmärtämisestä ja arvon luomisesta oikeanlaisilla palveluilla. Ennakoimalla tulevia muutoksia ja tarpeita on mahdollista tarjota näkemyksiä, ratkaisuja ja parempia palveluja vastaamaan kannattavuudesta myös tulevaisuudessa.

Atostek vastaa mielellään palvelustasi kokonaisuudessaan. Meillä on vahva kokemus esimerkiksi palveluprosessien ja monimutkaisten järjestelmien parantamisesta sekä automatisoinnista.

Haluatko kuulla lisää palvelumuotoilu-osaamisestamme? Ota yhteyttä!