skip to Main Content

SSAB digitalisoi teräspaalutkin

Digitalisaatio tuo helpotusta myös paalutuksen suunnitteluun. Teräspaalujen valinta ja mitoitus helpottuu merkittävästi SSAB:n RRPileCalc ja PileWallCalc-suunnittelutyökalujen avulla.

RRPileCalc -ohjelmistolla suunnittelija voi mitoittaa ja valita kohteeseen sopivat paalut käyttäen lähtötietoina pysty- ja vaakakuormitusta, momenttia ja ympäröivän maa-aineksen ominaisuuksia. Suunnittelu suoritetaan eurokoodien ja Suomen, Ruotsin sekä Norjan kansallisten liitteiden sekä paalutusohjeiden mukaan.

PileWallCalc -ohjelmisto laskee paaluseinien poikkileikkausominaisuudet ja taivutuskestävyyden eri paaluko’oille ja teräsponttiprofiileille. Laskennassa voidaan käyttää kaikkia SSAB:n paaluissa käytettyjä teräslajeja sekä huomioida myös erilaiset korroosiovarat paaluseinän eri kohdissa.

Ohjelmistojen ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin SSAB:n sivuilla. Atostek on ollut mukana kehittämässä SSAB:n suunnittelutyökaluja, tehnyt ylläpitotyötä ja toteuttanut ohjelmistoihin uusia ominaisuuksia.

Kuva: SSAB