skip to Main Content

Tätä lääkärit ovat kaivanneet – koko potilashistoria yhdellä aikajanalla

Atostek on kehittänyt terveydenhuollon ammattilaisille uudentyyppisen työkalun, jonka avulla potilaan koko hoitohistoria saadaan näkymään yhdellä silmäyksellä. Työkalu julkaistiin Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivillä. Työkalun lähdekoodi ja vastaavien sovellusten luomista helpottava rajapintakuvaus ovat maksutta kaikkien saatavana.

– Lääkäri näkee nyt aikajanalle merkittynä potilaan aiemmat käynnit terveydenhuollon toimijoilla. Kokonaiskuva diagnooseista, toimenpiteistä ja lääkityksistä auttaa nopeasti hahmottamaan potilaan tilanteen ja tarvittavat hoitotoimenpiteet jatkossa. Potilaan saama palvelu halpenee, nopeutuu ja laatu paranee, Atostekin toimitusjohtaja Mika Torhola luettelee.

Potilaan aikajana on käytännön esimerkki digitalisaation hyödyistä: olemassa olevaa tietoa pystytään tehokkasti yhdistelemään. Aikajanaan tarvittava tieto on valtakunnallisesti heti saatavana Kelan Kanta-arkistosta.

– Aikaisemmin tällaisen työkalun toteuttaminen olisi ollut vaikeaa, sillä Kela asettaa tiukat vaatimukset Kanta-arkistoon liittymiselle. Me olemme luoneet Kantaan eRA-liityntäpalvelun, jonka avulla on helppo luoda uusia, innovatiivisia palveluja, Torhola kertoo.

– Olemme julkistaneet eRA-liityntäpalvelun rajapinnan, joten kuka tahansa toimija voi nyt helposti kehittää omia Kantaan liittyviä palvelujaan. Tilannekuvasovellus on vain yksi esimerkki tällaisista uusista avoimen koodin palveluista, joita toivottavasti tulee paljon lisää, Torhola lisää.

– Kuvitteellista esimerkkipotilasta on hoidettu yksityisellä puolella, työterveydessä, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon monessa eri yksikössä. Paikkoja on monta erilaista ja hoitavan lääkärin tulisi kuitenkin saada yhdellä silmäyksellä tieto, mitä on tapahtunut potilaan viime käynnin jälkeen, kertoo sovelluksen kehityksessä mukana ollut apulaisylilääkäri Satu Mäkelä TAYS:n Munuaiskeskuksesta.

Työkalu on kehitetty proof of concept -projektina UNA-hankkeessa, joka edistää valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palvelujen kehittämistä. UNA-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa ammattilaiselle järjestelmäriippumaton potilaan tilannekuva aikajanalla yli organisaatiorajojen.

– Amattilaiset ovat pitkään kaivanneet kokonaista tilannekuvaa, joka on kuitenkin ollut vaikea toteuttaa, koska hoito menee nykyään yhä enemmän yli organisaatiorajojen. Tässä ratkaisussa tietopalvelukerroksella haettiin järjestelmäriippumatonta tiedonsaantia helposti liitettäville modulaarisille järjestelmille. Tietopalvelukerros ei korvaa mitään olemassaolevaa, vaan mahdollistaa uudella tavalla tiedon ja prosessien yhdistämisen, kertoo tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.

– Potilaan aikajana on ensimmäinen todellinen toteutus, joka on UNA:n puitteissa kehitetty. Tietojen saaminen samaan tilannekuvaan yli organisaatiorajojen ja järjestelmäriippumattomasti todistaa UNA-arkkitehtuurin toimivuuden, Paananen korostaa.

 

 

Lisätietoja:

Mika Torhola, toimitusjohtaja, Atostek, puh. 050 412 3453, mika.torhola@atostek.fi

Ari-Pekka Paananen, tietohallintojohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, puh. 040 830 7902,  ari-pekka.paananen@khshp.fi

Atostekin Kanta-liityntäpalvelun eRA 2.0 API -rajapintakuvauksen latauslomake

Potilaan aikajasovelluksen lähdekoodi GitHubissa