skip to Main Content

Tavoitteena päivittäisen hoitotyön helpottaminen

eRAn tavoite on ollut heti alusta alkaen helpottaa potilas- ja asiakastietojärjestelmäntoimittajien työtä ja tarjota heille mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseensa samalla, kun pakolliset Kanta-ominaisuudet hoituvat eRAn kautta. Me suoritamme viranomaisten vaatiman yhteistestaus- ja sertifiointibyrokratian ja varmistamme, että kaikkia vaatimuksia noudatetaan. Järjestelmäntoimittajan tehtäväksi jää vain eRAan integroituminen.

Kanta-palvelut laajenevat ja kehittyvät koko ajan. Tämän vuoksi Atostekin eRA-tiimi seuraa tilannetta jatkuvasti osallistuen erilaisiin viranomaispalavereihin, seuraa silmä tarkkana Kelan julkaisusuunnitelmaa ja osallistuu myös uusien määrittelyjen kommentointiin. Lopputuloksena voimme tarjota asiakkaillemme aina uusimmat palvelut ja päivitykset – usein ensimmäisten joukossa!

Alkuvuosi toi uudet päivitykset tietorakenteisiin

Viimeisin päivitys tehtiin tietorakenteisiin alkuvuodesta 2020. eRAssa on nyt otettu käyttöön uusien Kanta-määrittelyjen mukaiset 2016-tietorakenteet. Yhteistestaus ja julkaisu valmistui ensimmäisten joukossa, ja osa asiakkaistamme on jo ottanut uudet rakenteet käyttöönkin.

Tässä kohtaa saattaa herätä kysymys, että mitä uutta vuoden 2016-määrittelyt voivat tuoda vuonna 2020? Kyse on kuitenkin vain Kanta-palveluiden nimeämiskäytännöstä. Tietorakenteiden määrittely on aloitettu vuonna 2016, mutta rajapintojen suunnittelu ja toteutus Kantaan ja näiden jälkeen tapahtuva yhteistestaus- ja käyttöönottoprosessi vie sen verran aikaa, että ensimmäiset käyttöönotot tapahtuvat vasta nyt, vuosikymmenen taitteessa. Edellinen määrittely, jota siis käytettiin tähän asti, oli nimetty vuoden 2014 mukaan.

Määrittelyissä tuli uutena optisen alan rakenteinen kirjaus, ja jonkin aikaa pois käytöstä olleet kuvantamisen- ja laboratoriokirjausten rakenteinen kirjaus palasivat käyttöön päivitettyinä. Lisäksi mm. diagnoosien, toimenpiteiden, rokotusten, riskitietojen ja fysiologisten mittausten rakenteisen kirjauksen malli uudistui.

Luvassa uudenlaista raportointia monipuolisempaan dataan perustuen

Tietojärjestelmätoimittajille tämä tarkoittaa joitain muutoksia eRA-integraatioon ja monenlaisia uusia mahdollisuuksia tiedon käsittelyyn.

Uusien määrittelyjen mukaiset rakenteet mahdollistavat arkiston tietojen nykyistä paremman hyödyntämisen hoitotilanteissa ja tiedon toisiokäytön edellytykset paranevat. Järjestelmäntoimittajat voivat esimerkiksi rakentaa tämän Kannasta saatavan monipuolisemman datan päälle erilaisia mittareita ja raportointia. Uusien tietorakenteiden päivittäminen myös laajensi eRAn rakenteisesti kirjattavien tietosisältöjen valikoimaa.

Jatkossa merkittävä hyöty tulee myös Tiedonhallintapalvelun koosteista. Kanta-palvelut luovat uusilla tietorakenteilla kirjatuista tiedoista automaattisesti koosteita esimerkiksi potilaan diagnooseista ja riskitiedoista. Näiden koosteiden hyödyntäminen parantaa Kanta-hakujen tehokkuutta – etenkin monisairaiden potilaiden tietojen haun osalta – ja laajentaa käyttömahdollisuuksia.

Koosteiden perusteella voidaan rakentaa helpommin potilastietojärjestelmään uudenlaisia yhteenvetoja potilaan keskeisistä rakenteisista terveystiedoista kaikista organisaatioista ja eri rekisterinpitäjiltä. Koosteiden myötä potilasturvallisuus paranee, hoitovirheiden määrä vähenee, työn tehokkuus paranee ja vältetään päällekkäisyyksiä.

eRA on ilmoittautunut yhteistestaukseen jo myös koosteiden käsittelyn osalta. Ominaisuus tulee myöhemmin laajentamaan myös eRA Kokonaiskuvan toiminnallisuuksia.

Tervetuloa uudelle vuosikymmenelle!


Marjaana Karttunen
eRA-tuotepäällikkö