skip to Main Content

Tietojärjestelmästä tukea kasvavaan liiketoimintaan

Tilanne

Asiakasyrityksemme hankki PET-kuvantamiskeskuksia tuottaakseen ja myydäkseen PET-tutkimusta lääketehtaille. Yritys halusi tarjota helpon kanavan kaupallisen PET-tutkimustiedon hankkimiseen vaihtoehtona omiin keskuksiin investoimiselle ja julkisille keskuksille, joilla on huonot valmiudet kaupalliseen tutkimukseen.

Lääketieteellisessä kehitystyössä käytettävä kaupallinen PET-tutkimustieto on hyvin erikoistunutta, ja sen hallinta edellyttää täysin räätälöityä tietojärjestelmää. Järjestelmä kokoaa yhteen kaiken tarvittavan tiedon eri lähteistä helposti ymmärrettävässä ja siirrettävässä muodossa. Se kerää myös metatietoa, jota tarvitaan tutkimustiedon jäljittämiseen viranomaisten vaatimalla tavalla sekä raportointiin ja laskuttamiseen.

Kaupalliseen käyttöön soveltuvaa PET-tutkimustiedon hallintajärjestelmää ei ollut valmiina. Vakaan järjestelmän toteuttaminen vaati tarkkaa tietoa lääketieteellisestä tutkimuksesta, muuttuvista viranomaisvaatimuksista sekä itse PET-kuvantamisesta.

Ratkaisumme

Tarjosimme asiakkaallemme tämän tarpeisiin räätälöityä järjestelmää. Tarjousta varten siitä oli laadittu kattava suunnitelma sekä demoversio, ja ratkaisua tarjottiin avaimet käteen -pakettina.

Sovimme asiakkaan kanssa pilottihankkeesta, jossa järjestelmää kehitettiin yhtä aikaa sen toimittamisen kanssa. Onnistuneen pilotin myötä järjestelmä täydennettiin valmiiksi ja otettiin tuotantokäyttöön.

Atostekin kehittämän järjestelmän avulla yritys onnistui tuotteistamaan PET-kuvantamisen, ja lääketehdas ostaa siltä tutkimustuloksia kehitystyötä varten. Neuvottelut järjestelmän laajentamisesta yrityksen kaikkiin PET-keskuksiin ovat käynnissä.