skip to Main Content

Tarkalla suunnitelmalla tarjouskilpailun voittajaksi

Tilanne

Asiakkaamme oli mukana suuren ja raskaan automaatiojärjestelmän tarjouskilpailussa. Laitetoimittaja ei ollut aikaisemmin toteuttanut yhtä isoa järjestelmää, ja kaupalla olisi merkitystä päänavaajana tilaajan suuntaan. Lisäksi oli tiedossa, että tilaaja toivoi saavansa kaikki järjestelmän osat yhdeltä toimittajalta konsortion sijaan.

Järjestelmälle oli asetettu tiukat vaatimukset tarkkuuden ja nopeuden suhteen. Kaupan saaminen vaati demoversiota sekä toteutettavuustutkimusta, jolla varmistetaan toimivuus ja suorituskyky.

Ratkaisumme

Laitetoimittaja tarvitsi Atostekin apua järjestelmän suunnittelemisessa ja sen yhdistämisessä tilaajan järjestelmään. Esitimme ratkaisua, johon kuuluivat kaikki olennaiset osat: kamerat, algoritmit sekä ohjelmiston toteuttaminen.

Teimme toteutettavuustutkimuksen, joka sisälsi käytännön kokeiluja valokuvien avulla sekä valitun algoritmikirjaston vertailun toiseen vaihtoehtoon. Kokeilujen tulosten perusteella luotiin demo, jolla havainnollistettiin toimivuutta, ja kustannuksista sekä aikatauluista tehtiin tarkka arvio.

Asiakkaamme tarjous voitti kilpailun, ja Atostek on edelleen mukana järjestelmän toteuttamisessa ja toimittamisessa.