skip to Main Content

Atostek ja KL-Kuntahankinnat ovat allekirjoittaneet kuntasektorin ICT-asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen

KL-Kuntahankintojen puitesopimuksen asiakkaina on mm. kaupunkeja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita, kuten sairaanhoitopiirejä. Puitesopimus on Atostekille kolmas laatuaan.

KL-Kuntahankintojen kilpailutuksessa Atostek valittiin puitesopimuksen palvelualueille B. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut sekä C. Ohjelmointi- ja integrointipalvelut.

– Asiakkaina tässä puitesopimuksessa on paljon sote-sektorin organisaatioita. Ne ovat Atostekille erityisen tärkeä kohderyhmä, kertoo johtava konsultti Risto Pitkänen Atostekilta. – Edeltävässä sopimuksessa laskutusvolyymimme on ollut merkittävä ja meidän on ilo jatkaa jälleen mukana.

Kilpailutuksen valintaperusteina käytettiin hinta-laatusuhdetta, jossa laatu määritettiin asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella. Atostek menestyi hyvin molemmilla palvelualueilla, joihin teki tarjouksen.

Atostek on ollut mukana myös kahdessa edellisessä vastaavassa puitesopimuksessa. ICT-asiantuntijapalveluiden 2-vuotinen puitesopimuskausi alkaa lokakuussa 2019.