skip to Main Content

Atostekin Rafael Tedin TALENT-hankkeen ohjausryhmään

Atostek Oy:n Rafael Tedin Alvarez on valittu TALENT-hankkeen ohjausryhmän jäseneksi edustamaan hankkeen tutkijoita.

TALENT on EU:n Marie Curie International Training Network -ohjelman rahoittama hanke, joka tähtää nuorten lahjakkaiden tutkijoiden uran kehittämiseen. Hanke sisältää monen vuoden tutkimustyön ulkomailla ja siihen liittyen koulutusta eri maissa sekä tekniikan että liiketoiminnan alueilta.

Hankkeessa on 18 osallistujaa, joista ehkä tunnetuimpia ovat hankkeen vetäjä CERN, kaupallista koulutusta tarjoava Wienin kauppakorkea, Fraunhofer-instituutti ja NIKHEF.

Hankkeen tieteelliseen tutkimukseen kuuluu CERN:n Large Hadron Collider -hiukkaskiihdyttimeen kuuluvan ATLAS-ilmaisimen jatkokehitys. Ilmaisimella tutkitaan uutta fysiikan teoriaa aineen rakenteesta, mm. Higgsin bosonia.

Rafael Tedin soveltaa ATLAS-ilmaisimen signaalinkäsittelyyn uutta rinnakkaista ohjelmointikieltä, jonka ovat kehittäneet Atostek ja Nokia. Uuden tekniikan avulla ohjelmista tulee rinnakkaisuuden ansiosta nopeammin ajettavia, samalla kun rinnakkaisesta ohjelmoinnista tulee helpompaa ja ohjelmien lähdekoodista tulee siirrettävää laitteesta toiseen. Siirrettävyys säästää ohjelmointityötä, kun vanhoja ohjelmia voidaan helpommin käyttää uusiin tarkoituksiin.

Espanjalainen Rafael Tedin asuu Tampereella ja valmistelee myös väitöskirjaansa Corunan yliopistoon Espanjassa. Hän harrastaa mm. jalkapalloa ja valokuvausta.

– Nautin hankkeen ja Atostekin kansainvälisestä ilmapiiristä. Olen oppinut täällä hiukan suomea ja olen saanut hankkeen ansiosta paljon uusia ystäviä eri maista, sanoo Rafael Tedin.

TALENT-hankkeen kotisivut CERN:ssa »