skip to Main Content

Toimintakykyä tilaajalle julkisessa tietojärjestelmähankkeessa

Atostek on tilaajan asiantuntijana ja projektinjohtokonsulttina huolehtinut tilaajan tavoitteiden toteuttamisesta, projektin johtamisen kokonaisvastuun ollessa tilaajalla.

Atostek on Liikenneviraston kanssa T-LOIK-hankkeessa soveltanut uutta toimintatapaa, jonka avulla toteuttamiseen on päästy kiinni aiempaa nopeammin ja tilaajalla on ollut vahva ohjausvoima. Tämän on mahdollistanut suunnittelun ja toteutuksen samanaikainen edistäminen tilaajan varmistaman vahvan oman osaamisen kautta. Monitoimittajaympäristön käytöllä tähdätään siihen, että tilaajalla on aina vaihtoehtoja.

Tilaaja on varsinaisen tietojärjestelmähankinnan tueksi ostanut IT-projektijohdon konsultointityötä. Uusi toimintatapa on tilaajalle läpinäkyvä, tietojärjestelmätoimittajien suorituskyky on konkretisoitunut heti hankkeen alkuvaiheessa. Projektissa vastaantuleviin pulmiin on voitu puuttua ripeästi.