skip to Main Content

ERA Siirto – eroon vanhoista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä

Atostekin ERA Siirto -palvelun avulla siivoat vanhat terveydenhuollon potilastietojärjestelmät ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät pois nurkista ennen kuin niistä koituu teknisen lahoamisen vuoksi suuria ongelmia.

Hyvinvointialueiden perustaminen ja kunnallisen työterveyshuollon yhtiöittäminen ovat johtaneet Suomessa tilanteeseen, jossa lukemattomat terveydenhuollon potilastietojärjestelmät ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät jäävät yhtä aikaa pois aktiivikäytöstä.

Vanhan, ehkä jo passiivikäytössä olevan järjestelmän ylläpitäminen saattaa olla aluksi helppoa ja halpaa, sillä passivointi ja käyttäjämäärien pudottaminen pienentävät lisensseistä ja käyttöpalveluista koituvia kustannuksia. Lisäksi järjestelmä ja sen palvelinalusta ovat vielä teknisesti ajan tasalla.

Ajan kuluessa helposta ja halvasta tulee kuitenkin äkkiä kallista. Vanhojen järjestelmien ylläpitäminen vaatii resursseja, jotka ovat pois organisaation varsinaisesta tekemistä. Tämän lisäksi tukipalvelut ja tekninen elinkaari päättyvät nopeasti suhteessa järjestelmien hallitun alasajon suunnittelun ja toteutuksen vaatiman aikaan.

Atostekin ERA-palvelu

Atostek ERA -palveluiden kautta terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimijan Kanta-palveluihin liittyminen on helppoa ja nopeaa. eRA-palveluihin sisältyy toistakymmentä eri ominaisuutta ajantasaisen tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen, kuten esimerkiksi potilastiedon arkisto, sosiaalihuollon arkisto ja sähköinen lääkemääräys.

ERA Siirto on palvelu, joka tarkoitettu terveydenhuollon vanhojen potilastietojen ja sosiaalihuollon vanhojen asiakastietojen siirtämiseen Kelan Kanta-arkistoon. ERA Vanhojen tietojen katselimella rekisterinpitäjä taas voi hyödyntää vanhojen tietojen arkistoon siirrettyjä tietoja.

Näin ERA Siirto -palvelu etenee

ERA Siirto -palveluun sisältyy tietojen poiminta lähdejärjestelmästä sekä konversio Kelan määritysten mukaiseen CDA R2 -muotoon. Lisäksi palveluun kuuluu tietojen validointi ja siirto Kelan Kanta-arkistoon. eRA Siirto -projektin tyypillinen kesto on noin puoli vuotta.

eRA Siirto -palvelukuvaus.

ERA Siirto perustuu Atostekin innovatiiviseen teknologiaan, joka mahdollistaa tietojen poiminnan lähdejärjestelmästä ilman lähdejärjestelmätoimittajan apua. Rekisterinpitäjän kannalta tämä tarkoittaa ennen kaikkea mahdollisuutta kilpailuttaa vanhojen tietojen arkistointiprojekti.

Tarvittaessa voimme tehdä yhteistyötä myös lähdejärjestelmätoimittajan kanssa. Tällöin otamme vastaan lähdejärjestelmätoimittajan poimiman aineiston ja suoritamme sille konversion, validoinnin ja siirron.

Teknologiamme on järjestelmäriippumaton – sillä pystyy poimimaan tiedot mistä tahansa potilas- tai asiakastietojärjestelmästä. Lisäksi se mahdollistaa tietojen siirtämisen myös muualle kuin Kanta-arkistoon. Potilas- ja asiakastiedot voidaan samalla viedä esimerkiksi organisaation tietoaltaaseen ja järjestelmästä löytyvät muut tiedot sähköiseen arkistoon.

ERA Siirto -palvelun hyödyt rekisterinpitäjälle

Rekisterinpitäjä hyötyy ERA Siirto -palvelusta monella tapaa. Palvelumme mahdollistaa saumattoman yhteistyön viranomaisten kanssa, sillä meillä on vakiintunut yhteistyö Kelan ja THL:n kanssa. Asiakasorganisaatiollemme se tarkoittaa ennen kaikkea aikataulutuksen vapautta.

Meidän kanssamme ei tarvitse lukittautua käyttöönottojaksoihin ja -aaltoihin, vaan projekti etenee silloin, kun sen aika on. Lisäksi avustamme byrokratiassa sekä hankimme tarvittavat vastaukset ja linjaukset.

Panostamme myös data-arkeologiaan ja laadunvarmistukseen. Työkalumme tarkastavat datan laatua automaattisesti kaikissa työvaiheissa. Projekteissamme käytetään Kelan Kanta-arkistoa vastaavaa testausympäristöä, jossa verrataan poiminnan ja konversion tuottamaa dataa alkuperäiseen lähdejärjestelmässä olevaan dataan sekä sisällöllisesti että määrällisesti. Tällä tavoin estetään virheellisen aineiston päätyminen Kanta-arkistoon sekä varmistetaan, että lähdejärjestelmästä todella saadaan talteen kaikki siellä oleva aineisto.

Rekisterinpitäjän kannalta kustannussäästöt ovat merkittävä hyöty. Katselukäytössä olevan vanhan järjestelmän lisenssi- ja palvelinkulut, järjestelmän ylläpitoon kuluva työaika sekä säännöllisten palvelinpäivitysten aiheuttamat kustannukset huomioiden ERA Siirto -projektin takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle kolme vuotta.


Tuomas Fjällström
ERA Siirto -tuoteomistaja
tuomas.fjallstrom@atostek.com
+358 45 171 2005

Varaa tapaaminen